Wyższy przerób rudy w Sierra Gorda, zwiększona kontrola operacyjna aktywów zagranicznych, niezależność energetyczna i zwiększenie wydatków na innowacje oraz badania i rozwój – to najważniejsze cele Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zawarte w zaktualizowanej i przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii na lata 2019-2023.

Zaktualizowana strategia KGHM Polska Miedź jest kompleksową i długoterminową analizą uwzględniającą zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną, które w istotny sposób wpływają na branżę wydobywczą. W strategii zostały określone cztery kluczowe kierunki rozwoju Grupy: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. Każdy z nich będzie realizowany w 6 obszarach, do których zostały przypisane cele główne i operacyjne.

Jednym z podstawowych celów zarządu spółki KGHM Polska Miedź S.A jest zwiększenie jej stabilności i bezpieczeństwa. Przyjęta strategia jest planem ambitnym i dostosowanym do obecnych uwarunkowań. Jestem przekonany, że realizacja tego planu wpłynie na stabilny rozwój całej Grupy Kapitałowej. Nie zmieniają się nasze podstawowe wartości: zapewnienie bezpieczeństwa i szacunek dla pracowników, środowiska oraz naszych partnerów wszędzie tam, gdzie działamy. Mamy również poczucie i świadomość szczególnego wpływu na rozwój polskiej gospodarki – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W zaktualizowanej strategii znalazły się założenia dotyczące m.in. średniorocznej krajowej produkcji górniczej, zwiększenia niezależności energetycznej firmy oraz wydatków na innowacje czy też wspierania rozwoju branż generujących w kolejnych latach największy popyt na miedź. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A zamierza również dokonać głębokiej integracji swoich aktywów zagranicznych z działalnością operacyjną w Polsce.

Naszym priorytetem pozostaje wydobycie i przerób rudy w Polsce. Zamierzamy jednak zwiększyć produkcję w kluczowych aktywach zagranicznych, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej. Z naszych założeń wynika, że średnioroczna krajowa produkcja górnicza w okresie obowiązywania Strategii wyniesie 450 tysięcy ton miedzi, a średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda w Chile co najmniej 130 tysięcy ton od 2020 roku. W perspektywie długoterminowej, do 2030 roku, popyt na miedź może znacząco wzrosnąć, dlatego w większym stopniu będziemy się angażować chociażby w projekty związane z elektromobilnością. Na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe zamierzamy przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu Spółki. To aż 200 milionów złotych – dodaje prezes Chludziński.

W strategii zawarto również zmianę sposobu finansowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze średniookresowej na długookresową. Dzięki temu struktura finansowania będzie dopasowana do potrzeb inwestycyjnych oraz specyfiki działalności spółek z Grupy.

Nie wykluczamy emisji obligacji na rynku polskim i międzynarodowym, analizujemy również możliwość pozyskania długoterminowego finansowania bankowego. Spółka KGHM Polska Miedź S.A to aktywo długoterminowe i stabilne, a sprzyja temu m.in. utrzymanie dotychczasowego podejścia do polityki dywidendowej. Chcę zapewnić, że zgodnie z przyjętą strategią tworzyć będziemy plany budżetowe, a także rozpisywać szczegółowo plany operacyjne. Chcielibyśmy na przykład poprawić strukturę bilansu poprzez jeszcze lepsze dopasowanie aktywów do naszych zobowiązań. Te procesy wymagają jednak czasu i analiz – podsumowuje prezes Marcin Chludziński.

Zaktualizowana strategia na lata 2019-2023 przedstawiona przez Zarząd Spółki została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Poprzedni artykułSzpital MCZ wśród najlepszych w Polsce
Następny artykułUczcili pamięć biegiem