Kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy jest specjalistyczna wiedza wsparta doświadczeniem. KGHM, doceniając twórczy potencjał młodych ludzi, wie, że ich pomysłowość pozwala spojrzeć na projekty strategiczne z innej perspektywy.

Zaangażowanie KGHM w przygotowanie dobrze wykształconych absolwentów jest doceniane przez studentów. Z pewnością zainteresuje ich kolejna edycja Programu Stypendialnego i konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności Spółki. Program prowadzony jest przez Wydział Szkoleń. Do edycji na rok akademicki 2018/2019 wytypowano pięć zakresów tematycznych zaproponowanych przez pracowników KGHM.

Bartosz Wojciechowski z departamentu energomechanicznego Centrali wskazał temat „Poprawa efektywności energetycznej procesów przemysłowych na wybranych przykładach z ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź”. – Koszty energii elektrycznej bardzo mocno wpływają na konkurencyjność firmy działającej na rynku globalnym. Energia stanowi znaczący element w kosztach działalności przedsiębiorstw branży górniczej. Aby utrzymać w ryzach jej rosnące koszty musimy dbać o odpowiednio wysoki poziom wiedzy osób zajmujących się efektywnością energetyczną. Po realizacji pracy spodziewamy się nieco niższego „rachunku za prąd” w KGHM – tłumaczy ideę Wojciechowski.

Tomasz Kostka z działu energetycznego ZG Lubin za ważne uznał szukanie prac mających pomóc w analizie zasilania kopalń w energię elektryczną. Prace z tego zakresu winny służyć zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie ograniczeniu wpływu ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Dla Magdaleny Nosal z działu planowania, budżetowania i analiz ekonomicznych kopalni Rudna ważnym tematem byłby projekt analizy kosztów w obrębie ogniw łańcucha wartości, identyfikujący występujące w ZG Rudna wąskie gardła wraz z planem ich ograniczenia lub wyeliminowania. Wyniki pracy powinny przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące przewagi konkurencyjnej lub jej braku, a także zbudować podstawy strategii i nowego modelu biznesowego ZG Rudna.

W ZWRw ramach bieżącej pracy dział technologiczny ostatnio zajmował się poszukiwaniem rozwiązań w celu ograniczenia zawartości arsenu w produkowanych koncentratach. ZWR stale podnosi jakość koncentratów, więc pozbycie się zeń niepożądanego składnika jest naturalnym działaniem. Proponowany temat jest zalążkiem poszukiwań efektywnego rozwiązania do zastosowania w zakładach przeróbczych lub hutach KGHM – mówi Paweł Kurzydło, starszy inspektor ds. rozwoju z działu technologicznego. Ostatnim tematem jest poszukiwanie metody, która pozwoli zbadać ilości dodatków do elektrolitu w medium procesowym, jakim jest roztwór siarczanu miedzi w kwasie siarkowym. Temat zgłosił Łukasz Wietecki z wydziału elektrorafinacji HMG. – Jako kierownik wydziału elektrorafinacji P-7 zarządzam procesem technologicznym i pełnię nadzór nad produkcją wydziału. Przy mocno rozwiniętych procesach analitycznych brak w elektrorafineriach w Polsce, jak i na świecie, skutecznej i prostej metody oznaczającej dodatki do elektrolitu, tj. tiomocznik i klej kostny. Metoda umożliwiająca w szybki i tani sposób oznaczyć te dwa składniki w elektrolicie rafinacyjnym pozwoli na jeszcze głębsze zoptymalizowanie procesu elektrowydzielania i działania w kierunku ciągłego zwiększania jakości produkowanej miedzi elektrolitycznej – mówi Wietecki.

W poprzedniej edycji programu stypendium przyznano studentce Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizującej pracę doktorską o badaniach geostatystycznych do szacowania zasobów geologicznych i struktury zmienności pierwiastków.

Więcej informacji o programie na stronie www.kghm.com w zakładce Kariera/Studenci i absolwenci/program stypendialny.