Akcjonariusze Spółki KGHM Polska Miedź mają przerwę do 27 marca. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które miało miejsce 15 marca w Lubinie w siedzibie miedziowej spółki miało dotyczyć dwóch ważnych uchwał. Podjęto jedną. Druga, czyli zmiany w Radzie Nadzorczej poddana zostanie prawdopodobnie pod głosowanie 27 marca 2018. O przerwę wystąpił główny udziałowiec spółki,czyli Skarb Państwa. 

 

Akcjonariusze Spółki KGHM Polska Miedź zebrali się 15 marca w Lubinie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W planie obrad znalazły się punkty: zmiana przedmiotu działalności i zmiana statutu KGHM Polska Miedź oraz uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź.  Pierwszą uchwałę podjęto, zaś zanim doszło do głosowania nad drugą główny akcjonariusz miedziowej spółki poddał pod głosowanie propozycję blisko dwutygodniowej przerwy w obradach. Uchwałę oczywiście podjęto, a to oznacza, że akcjonariusze po raz drugi pochylą się nad zmianami w Radzie Nadzorczej 27 marca. 

Przedmiot działalności KGHM Polska Miedź zmieniono poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.  Ponadto podjęta uchwała upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian. Dokonane zmiany w tym zakresie mają na celu umożliwienie realizacji zapisów Strategii KGHM Polska Miedź na lata 2017- 2021. 

Poprzedni artykułDziesiątka otwiera drzwi. Pierwszoklasiści mile widziani
Następny artykułZagłębie Lubin walczy o grupę mistrzowską Ekstraklasy