Szkoła podstawowa nr 10 w Lubinie 15 marca zaprasza na tak zwane drzwi otwarte. Czwartkowe popołudnie w placówce będzie do dyspozycji przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Przygotowano sporo atrakcji, ale co najważniejsze będzie to okazja, by zadać najważniejsze pytania co do kształcenia dzieci w tej szkole oraz obejrzenia jej. 

 

To popularna praktyka od kilku lat, by organizować w szkołach tak zwane drzwi otwarte, czyli dni, gdy przyszli uczniowie, ich rodzice i opiekunowie mogą obejrzeć szkołę, porozmawiać z kadrą pedagogiczną, obecnymi podopiecznymi i rozwiać ewentualne wątpliwości. Szkoła podstawowa nr 10 w Lubinie na drzwi otwarte zaprasza w czwartek 15 marca od godziny 15:30. Placówka będzie otwarta do czasu, aż rodzice będą zainteresowani jej obejrzeniem. 

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole oraz o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2018/19. Ponadto będzie można zwiedzić szkołę, poznać ofertę zajęć dodatkowych, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami lub uczniami. Dodatkowo nasi uczniowie zaprezentują swoje umiejętności wokalno – taneczne. Serdecznie zapraszamy – mówi Bożena Latos dyrektor szkoły.

Dokumenty dzieci spoza obwodu powinny być złożone do 20.03.2018. Wśród nich powinien znaleźć się wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Do 6 kwietnia zakończona zostanie weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zaś 13 kwietnia 2018  do godz 15: 00  do publicznej wiadomości zostaną przez komisję rekrutacyjną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do  19 kwietnia 2018 do godz 15:00 potwierdzić  wolę przyjęcia d w postaci pisemnego oświadczenia. Druki można pobrać na stronie szkoły www.sp10.lubin.pl

20 kwietnia nastąpi  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę