W dniach 16-17 marca 2016 odbyło się w Legnicy seminarium dotyczące „Aktualnych problemów funkcjonowania ciepłownictwa” współorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, spółkę „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie oraz WPEC w Legnicy S.A.

Seminarium połączone było ze Zgromadzeniem Oddziału Regionalnego Południowo-Zachodniego IGCP Podczas części seminaryjnej, pracownicy Grupy Energetyka wygłosili dwa referaty. Pierwszy z nich pod nazwą ”Kierunki rozwoju „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie w kontekście nowych technologii i zmieniających się uwarunkowań prawnych” przybliżyli Anna Rewak, Kierownik Działu Rozwoju oraz Wiesław Zbrzyzny, Dyrektor ds. Cieplno-Energetycznych w „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie. Drugi referat dotyczący Kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego w Złotoryi – inwestycji zrealizowanej przez przez WPEC w Legnicy S.A. – omówili Dariusz Hapij, Kierownik Wydziału Przyłączeń i Usług Dodatkowych oraz Mieczysław Rajczyk – Kierownik Eksploatacji Kotłowni w Złotoryi w WPEC w Legnicy S.A.

W drugi dzień seminaryjny uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej do Polkowic, gdzie mogli obejrzeć i poznać specyfikę pracy Bloku Gazowo – Parowego (BGP), którego właścicielem jest KGHM Polska Miedź S.A., a operatorem – „Energetyka” Sp. z o.o. W tajniki zagadnień związanych z eksploatacją instalacji wprowadzili gości Mariusz Janiszewski, z-ca Kierownika EC-2 oraz Artur Ryszko, Mistrz ds. Bloków Gazowo-Parowych w „Energetyka” sp. z .o.o.

Dwudniowe spotkanie stanowiło cenne forum do wymiany uwag, opinii, poglądów osób związanych z sektorem ciepłowniczym i jego otoczeniem gospodarczym. Była to również doskonała okazja do integracji środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem, które mogą współuczestniczyć aktywnie w kompleksowym rozwoju tej branży w stosunku do zmieniających się potrzeb oraz propagować nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną.