Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, Państwowa Straż Pożarna i Pol – Miedź Trans brały udział w spektakularnych ćwiczeniach przy pozorowanej katastrofie kolejowej na legnickim torowisku. Wśród ćwiczących nie zabrakło lubińskich strażaków, którzy podobny trening umiejętności ratowniczych szykują na czerwiec. Akcja odbyła się pod kryptonimem Tory 2016.

Prawie 200 osób wzięło udział w ćwiczeniach ratownictwa technicznego zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Legnicy. Akcja Tory 2016 przygotowywana była przez pół roku. Do ćwiczeń zaangażowano strażaków i ratowników z kilku powiatów. Ćwiczyli policjanci, pogotowie ratunkowe, straż miejska.

– Tam gdzie dużo infrastruktury, przewozu pasażerów czy materiałów niebezpiecznych, tam mogą wystąpić takie wypadki. Ćwiczy Państwowa Straż Pożarna, ochotnicy, grupa specjalistyczna ratownictwa z Bolesławca, Legnicy i Wrocławia. Spółka Pol – Miedź Trans bardzo nam pomogła nam bardzo. Użyczyła cysternę do pozorowanej katastrofy. – mówił Zdzisław Sokół, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. – Uczestniczymy w pozoracji wypadku. Przewozimy towar niebezpieczny, a dokładnie kwas siarkowy. Jest ważne, by strażacy poćwiczyli sytuację rozszczelnienia się wagonu towarowego i reakcję na taki wypadek. Kwestia przepływu informacji jest bardzo ważna. Strażak musi się przygotować na to, co cieknie i wtedy może dobrać środki do odpowiedniego materiału niebezpiecznego. Jesteśmy przewoźnikiem kwasu siarkowego, który jest naszym podstawowym produktem.  – dodawała Jolanta Mnich, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych  kolejowych Pol – Miedź Trans.

Katastrofa przedstawiała zderzenie pociągu osobowego z towarowym, przewożącym materiały niebezpieczne, a dokładnie kwas siarkowy. W wykolejonym wagonie znajdowali się pozoranci, których trzeba było wydobyć i udzielić pierwszej pomocy. – Część naszych strażaków pełni funkcję pozorantów podczas tych ćwiczeń. Zostali umieszczeni w wykolejonym wagonie. Upozorowano różne obrażenia. Nasz oficer prasowy jest głównym rozjemcą tych ćwiczeń. do niego będzie należało dokonanie ogólnej oceny tych ćwiczeń. W tym roku planujemy podobne ćwiczenia. Taki mamy obowiązek,  by robić to co roku. Będą to ćwiczenia z udziałem transportu kolejowego. te ćwiczenia będą się  odbywały na wewnętrznej linii Pol p- miedź Trans w okolicach Lubina. Dzisiejsze manewry są dla nas przygotowaniem do ćwiczeń, które odbędą się w czerwcu – mówił Marek Kamiński, po. komendanta powiatowego PSP w Lubinie.