Podpisanie porozumienia, które kończy spór zbiorowy w PeBeKa, nastąpiło w piątek 24 kwietnia o godzinie 9.30. Podwyżek nie będzie, ale pracownicy firmy otrzymają zwiększoną nagrodę z zysku za rok 2014.

Zarząd PeBeKa nie zgodził się na podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania pracowników, powołując się na sytuację rynkową i spadające ceny robót górniczych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pula środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowej nagrody rocznej dla pracowników PeBeKa zostanie zwiększona do wielkości maksymalnej 8,5%. Wypłata nagrody za rok 2014 nastąpi w dwóch ratach, tj. 6% niezwłocznie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, natomiast pozostałe 2,5% – dwa tygodnie od wypłaty pierwszej raty.

Jednocześnie reprezentacje organizacji związkowych przychyliły się do propozycji zarządu spółki dotyczącej wprowadzenia nowej tabeli określającej wielkość środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowej nagrody rocznej uzależnionej od osiągniętego zysku netto począwszy od roku obrotowego 2015.

– Cieszę się, że zwyciężył rozsądek – podkreśla Jacek Kulicki, prezes PeBeKa. – Zwiększona wypłata nagród z zysków będzie odczuwalna dla budżetów domowych wszystkich pracowników. Jednocześnie dla firmy nie będzie generować stałych obciążeń, jak byłoby w przypadku podniesienia stawek osobistego zaszeregowania. To pozwoli nam na większą elastyczność w walce o nowe zlecenia.

Zarząd zaproponował również wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody w kwocie 500 zł brutto dla każdego pracownika na początku IV kwartału br., pod warunkiem osiągnięcia wyniku finansowego za trzy kwartały br. na poziomie pozwalającym na wypłatę tej nagrody.

Inf, fot. PeBeKa

Poprzedni artykułNajlepsi ratownicy w Lubinie
Następny artykułTargowali się o pracę