KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi Głogów, w związku z rozpoczęciem procedury sporządzenie planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów oraz uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi Głogów zaprasza społeczność lokalną, w tym samorządy lokalne, osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespół będzie powołany w KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi Głogów.

Zadaniem Zespołów Lokalnej Współpracy będzie przeprowadzenie konsultacji projektu lokalizacji obszarów o zwiększonej funkcji społecznej oraz zaopiniowania sposobu postępowania w tych obszarach w związku z przygotowaniem projektu Planu Urządzania Lasu i Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. W szczególności opiniowanie w zakresie:

a) założeń do projektu planu urządzenia lasu;

b) propozycji wyróżnienia obszarów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności;

c) potrzeb w zakresie zagospodarowania turystycznego.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny. Przesłanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udział w pracach ZLW.

Pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbędzie się podczas posiedzenie Narady Urządzeniowej 26 marca 2023 r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 10:00.

Miejsce obrad: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów, Główny Budynek Administracyjno-Socjalny – Sala Widowiskowa

Załączniki w postaci formularza zgłoszeniowego pod linkiem:

https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/konsultacje-spoleczne-dotyczace-terenow-przy-hucie-miedzi-glogow

Poprzedni artykułFestiwal Biegowy BoryRun – ruszyły zapisy – FOTO
Następny artykułSpotkanie twórców sztuk wizualnych