Wybitny geolog, współodkrywca złóż miedzi na Dolnym Śląsku został patronem należącego do KGHM szybu GG-1 w Kwielicach. Uroczystość nadania imienia prof. Józefa Zwierzyckiego miała miejsce 10 stycznia.

Budowa szybu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia z wyrobiskami poziomymi ZG Rudna na głębokości 1348 metrów, czyli najgłębiej w Polsce.

– Uroczystość nadania imienia profesora Józefa Zwierzyckiego szybowi GG-1 to szczególne wydarzenie, które łączy historię górnictwa miedziowego z wielkimi osiągnięciami w tej dziedzinie. Szyb będzie symbolem ciągłości, innowacyjności i zaangażowania KGHM w rozwój branży wydobywczej. Niech pasja Józefa Zwierzyckiego będzie nadal inspiracją dla nowych pokoleń górników. Jesteśmy dumni z szybu, który jest jedną z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największym podziemnym projektem w branży metali nieżelaznych w Europie. Jesteśmy dumni z pionierów Polskiej Miedzi, którym zawdzięczamy miano lidera branży i dzięki którym nadal się rozwijamy – powiedział podczas wydarzenia Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, p.o. wiceprezesa KGHM do spraw rozwoju.

– Wkład prof. Józefa Zwierzyckiego w budowę potęgi KGHM jest nieoceniony. Jego pierwsze badania, determinacja i wizja sprawiła, że jesteśmy teraz światowym potentatem w branży wydobywczej. Miedziowa spółka nieustannie się rozwija i poszukuje nowoczesnych rozwiązań służących produkcji matali, ale podtrzymuje również swoje tradycje i dziedzictwo. Nadanie imienia Profesora Józefa Zwierzyckiego szybowi GG-1 symbolizuje doskonałe połączenie między historią a przyszłością Polskiej Miedzi – dodał Jan Zimroz, dyrektor naczelny do spraw górnictwa KGHM Polska Miedź S.A.

– Jest to dla KGHM Polska Miedź S.A. bardzo ważna chwila – chodzi tu nie tylko o nowy szyb, ale także uhonorowanie nazwiskiem patrona, którego myśl, wiedza i uparte dążenie do wykonania odwiertów, we wskazanych przez siebie miejscach, doprowadziły do podjęcia, przez ówczesny Centralny Urząd Geologii, decyzji o zleceniu prac poszukiwawczych podległym sobie jednostkom. Wieloletnia praca wielu osób, konferencje, rozmowy, pisma, projekty uchwał i wystawy w Sejmie RP doprowadziło do tego symbolicznego aktu – dla nas wszystkich jest to powód do głębokiego wzruszenia – mówił prof. Mariusz Orion Jędrysek z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szyb GG-1 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża miedzi i przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Inwestycja wpłynie też na poprawę warunków wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz skróci drogi dojazdu załóg do miejsc pracy.

Szyb jest przygotowany do zabudowy zbrojenia i koniecznych instalacji i urządzeń na okres docelowy. Na dnie (w tzw. rząpiu szybu) wylana została trzymetrowa warstwa betonu. Dwa podstawowe parametry szybu GG-1 to: głębokość – 1348 metrów oraz średnica w świetle obudowy, która wynosi 7,5 metra. Jest to szyb wdechowy, który będzie służył do transportu ludzi i materiałów.

Prof. Józef Zwierzycki to wybitny polski geolog, którego praca naukowa z 1951 roku była podstawą do odkrycia złóż miedzi na Dolnym Śląsku. Naukowiec, zaraz po wojnie współtworzył Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym tematem jego zainteresowań była geologia Ziem Odzyskanych. Zwierzycki jako pierwszy wysunął koncepcję występowania złóż miedzi na obszarze monokliny przedsudeckiej. Jak się okazało, teza ta była trafna – w 1957 roku w okolicach Sieroszowic odkryto jedno z największych złóż rud miedzi na świecie.

Poprzedni artykułKoniec handlu narkotykami dla 24-latka
Następny artykułKoncert noworoczny ZG Muzyk – FOTO