Ruszył proces wyborów do Zarządów Osiedli. Będą one dbały o realizowanie potrzeb mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu i pełniły rolę ważnego organu doradczego dla samorządu.

Za nieco ponad trzy tygodnie odbędą się pierwsze głosowania do Zarządów Osiedli. Jako pierwsi głosy oddadzą mieszkańcy Osiedla Centrum – Stare Miasto (30.05). W kolejnych tygodniach odbędzie się jeszcze sześć głosowań dla pozostałych osiedli.

O tym, jak ważny jest udział w wyborach do Zarządów Osiedli mówili uczestnicy spotkania inaugurującego cykl wydarzeń związanych z przygotowaniem wyborów.

Głos mieszkańców jest decydujący, dlatego te wybory będą tak ważne. Zachęcam i apeluję do mieszkańców, aby w jak największej liczbie wzięli w nich udział. To od mieszkańców będzie zależał wybór członków Zarządów Osiedli, a następnie te osoby będą współdecydowały o tym, co dzieje się w naszym mieście i w naszej gminie – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Do zadań Zarządów Osiedli będzie należało m. in. reprezentowanie interesów mieszkańców danego osiedla wobec organów gminy Polkowice, zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
osiedla czy podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających
do poprawy warunków ich życia.

Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny głos w dyskusji, głos doradczy, w który będę się wsłuchiwał ze szczególną troską, bo będzie to głos mieszkańców, a z takim właśnie hasłem „Blisko mieszkańców” szliśmy do ostatnich wyborów samorządowych. Powołanie Zarządów Osiedli jest działaniem, które ma to hasło realizować – podkreśla włodarz naszego miasta.

O tym, jak bardzo istotny jest udział mieszkańców w Zarządach Osiedli mówiła także, obecna na spotkaniu, wiceburmistrz Polkowic.

To między innymi możliwość współdecydowania jak nasze osiedle będzie wyglądać. Żyjąc w małej, osiedlowej społeczności, wiemy na ten temat więcej. Dlatego te pojedyncze głosy w Zarządach Osiedli będą bardzo istotne – uważa Ewa Kowalik, zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych.

Cykl wyborów do Zarządów Osiedli rozpocznie się 30 maja głosowaniem nad kandydaturami z Osiedla Centrum – Starego Miasta. Dalej w kolejności odbędzie się głosowanie dla Osiedla Sienkiewicza (31.05), Osiedla Dąbrowskiego – Hubala (01.06), Osiedla polanka (02.06), Osiedla Krupińskiego (03.06), Osiedla Gwarków (06.06) i na koniec Osiedla Polkowice Dolne (07.06). Do uczestnictwa w wyborach zachęcają także radni Rady Miejskiej.

Zarządy Osiedli to bardzo ciekawy element samorządności, który pozwala mieszkańcom mieć bezpośredni wpływ na rozwiązywanie bieżących problemów i kształtowanie najbliższego otoczenia, a w konsekwencji na funkcjonowanie i rozwój całej naszej gminy – uważa Anna Leśniak, radna Rady Miejskiej w Polkowicach.

Wybory do Zarządów Osiedli związane są z przeprowadzoną reformą wcześniej funkcjonujących w Polkowicach Rad Osiedlowych.

Obejmuje ona m. in. oszczędności w ramach funkcjonowania rad, ale także poprawę efektywności ich działania poprzez zmniejszenie liczby członków Zarządów Osiedli czy uzyskiwanie większej frekwencji w ich posiedzeniach tak, aby było to ciało jak najbardziej sprawne w działaniu – zaznacza burmistrz Łukasz Puźniecki.

Zarząd Osiedla będzie składał się z pięciu osób – przewodniczącego i czterech członków. Kadencja Zarządu Osiedla będzie odpowiadała kadencji Rady Miejskiej.

Autor: Tomasz Praski/Karol Pikor

Poprzedni artykułFestiwal kwiatów i rękodzieła, warsztaty artystyczne w Parku Leśnym – FOTO
Następny artykułDary dla Ukrainy w nowe miejsce – nowa lokalizacja zbiórki