Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 72/2 o ogólnej powierzchni 0,1288 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J1/00012091/5.

Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie, porośnięta trawą, położona na skraju wsi przy utwardzonej drodze dojazdowej, z możliwością podłączenia działki do sieci wodociągowej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 80 000 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia
13 maja 2022 r. na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie
Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Mściwojów.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki

i w sołectwie Postolice oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy
w Wądrożu Wielkim,
pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

Poprzedni artykułPuchar Mistrzyń Polski dla koszykarek BC Polkowice
Następny artykułI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej