Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 72/3 o ogólnej powierzchni 0,1289 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J1/00012091/5.

Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie, porośnięta trawą, położona na skraju wsi przy utwardzonej drodze dojazdowej, z możliwością podłączenia działki do sieci wodociągowej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 80 000 zł,

Wadium: 8 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 13maja 2022 r. na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Mściwojów.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki

i w sołectwie Postolice oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy
w Wądrożu Wielkim,
pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

Poprzedni artykułI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Następny artykułCo zwiedzić w gminie Polkowice?