23 czerwca radni powiatowi obradowali podczas XXXIII sesji rady. Głównym punktem było wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu, który w większości należy do klubu Lubin 2006. To właśnie radni tej formacji większością głosów zdecydowali, że absolutorium należy się władzom powiatu.

Co złośliwsi twierdzą, że to samodzielne poklepanie się po ramieniu. Może i tak, bo radni powiatowi z klubu Lubin 2006 na XXXIII sesji 12 głosami za udzielili zarządowi należącemu do tego samego klubu absolutorium. Przeciwni byli wszyscy radni PiS, oddając 8 głosów. Realizacja budżetu i wszelkich planów zdaniem zarządu, powiodła się.

Może nie w stu procentach, ale jak gdyby wszystko jest w toku, bo planowanych jest ogrom inwestycji dotyczących chociażby placówek oświatowych. Wszystko toczy się proceduralnie. Trzeba pamiętać, że by ogłosić konkretny przetarg lub podjąć konkretne działania, potrzeba dużego nakładu formalno-prawnego. Do tego odbywają się inwestycje na drogach powiatowych i wiele, wiele innych zadań, które wynikają ze statutu. Myślę, że zarząd i rada powiatu pracuje z ogromnym zaangażowaniem na rzecz powiatu i mam nadzieję, że kolejne zaufanie będzie na kolejne lata – mówiła przed sesją Jadwiga Musiał, przewodnicząca Rady Powiatu. 

Również przeważającą liczbą głosów klubu Lubin 2006 podjęto uchwałę o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej. W ten sposób zadbano o zwiększenie puli pieniędzy na likwidację basenu  przy Szpakowej. 

Poprzedni artykułNajpierw teoria, potem praktyka. Egzaminują górników
Następny artykułStypendia na polkowickiej uczelni rozdane