Mająca już kilka lat opóźnień budowa fragmentu drogi ekspresowej od od węzła Lubin – Północ do węzła Polkowice – Północ miała być gotowa w drugim kwartale tego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu informuje, że inwestycja zakończy się jednak pod koniec 2021. Winne są poprawki, jakie były konieczne po poprzednim wykonawcy. To kolejne pół roku, które odsuwa kierowców od swobodne jazdy na tym odcinku.

Komunikaty GDDKiA, mówiące, że kierowcy jeszcze w drugim kwartale tego roku pojadą zakończoną już S3 na odcinku Lubin Polkowice okazały się nieaktualne. Dziś GDDKiA informuje, ze w związku z koniecznymi poprawkami po poprzednim wykonawcy termin zakończenia prac wydłuży się o około pół roku. To oznacza, ze jeśli znowu nic nie stanie na przeszkodzie. To S3 zostanie skończona w czwartym kwartale tego roku.

Obecny wykonawca napotkał przeszkody, które zidentyfikowane zostały dopiero w trakcie budowy. Poprzedni wykonawca, pomimo wielu pisemnych deklaracji nie wywiązał się ze zobowiązań, m.in. nie usunął znacznej ilości materiałów i odpadów zgromadzonych na placu budowy. W czasie prowadzenia prac ujawniły się również wady ukryte w wykonaniu elementów mostowych, które muszą zostać naprawione. W konsekwencji wymieniane są m.in. urządzenia dylatacyjne na kilku obiektach inżynierskich. Droga ekspresowa S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem ma szczególne położenie, ponieważ znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej i dlatego wykonywane prace muszą przebiegać z zachowaniem najwyższych reżimów technologicznych – informuje GDDKiA we Wrocławiu.

Budowa odcinka S3 od węzła Polkowice Północ do węzła Lubin Północ. To ponad 14 km. Od 20 listopada 2020 kierowcy korzystają z jednej jezdni trasy głównej na odcinku 6 km pomiędzy Polkowicami i Lubinem. Pozostała część trasy zostanie oddana do ruchu w tym roku.

– Do 15 marca, wykonawca realizował prace ziemne, roboty konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Za sprawą warunków atmosferycznych prowadzono je w ograniczonym zakresie. Obecnie trwa rozbiórka nawierzchni bitumicznej na drodze objazdowej, po której odbywał się ruch w obu kierunkach do momentu przełożenia go na trasę główną S3. Trwa skarpowanie i humusowanie nasypów, wykopów oraz rowów. Trwają prace przy makroniwelacji terenów płaskich i ich porządkowaniu oraz humusowaniu. Wykonywane są uzupełnienia pasa rozdziału na S3 oraz poboczy, a także montaż przepustów w rowach pod zjazdami. W najbliższym czasie prace powinny rozpocząć się w pełnym zakresie robót. Na obiektach mostowych prowadzone są prace dodatkowe, polegające na naprawie elementów wadliwie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę. W zakresie prac branżowych budowana jest część kanału technologicznego, prowadzone są wykopy przy zbiorniku wód opadowych na węźle Polkowice Północ, a także trwa budowa zbiorników retencyjnych w obrębie S3. W połowie marca wykonawca planuje powrócić do wykonywania robót z zakresu elektrycznego, zaś pod koniec kwietnia chce zakończyć zagospodarowanie ściółki leśnej i humusu pozostawionego na terenie budowy przez poprzedniego wykonawcę. Zamierza też rozpocząć nasadzenia zieleni – informuje GDDKiA we Wrocławiu.

Poprzedni artykułWstrząs na G-11 w Rudnej
Następny artykułWycieli drzewa, bo będzie droga