dav

W listopadzie Gmina Lubin wyłoniła wykonawcę, który zrealizuje najważniejsza od lat inwestycję na terenie gminy, a mianowicie modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, która służy ośmiu miejscowościom. Inwestycja kosztując ponad 4 mln zł, ma prawie 2 mln zł dotacji. Prace zakończą się  w połowie 2022.

Oczyszczalnia ścieków w Raszówce służy ośmiu miejscowościom – to Raszówka, Karczowiska, Gorzelin, Raszowa, Raszowa Mała, Miłoradzice, Miłosna, i Gogołowice. Stan obiektu od dawna wymagał remontu i rozbudowy, bowiem na terenie Gminy jest coraz więcej mieszkańców i domostw. Nowa inwestycja pozwoli zapewnić odpowiedni standard usług. Nowe urządzenia zaś pozwolą uniknąć awarii i przerw w dostawie usług.

Procedury związane z przygotowanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni okazały się skomplikowane i czasochłonne.

W związku z zamiarem rozpoczęcia rozbudowy oczyszczalni oraz nowelizacją Ustawy Prawo wodne i przekazaniem kompetencji w zakresie wydania decyzji wodoprawnej do Wód Polskich, we wrześniu 2017 roku, jeszcze jako GZUKiM, wystąpiliśmy o wydanie nowego pozwolenia. Otrzymaliśmy je od Wód Polskich w maju 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą, w sierpniu 2018 roku czyli przed otrzymaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zleciliśmy wykonanie projektu. Ostatecznie pozwolenie na budowę uzyskaliśmy 30 sierpnia 2019 roku. Dwa tygodnie później, we wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania. Zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w czerwcu 2020 r. Już w sierpniu 2020 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Wpłynęła tylko jedna oferta w wysokości 5 mln 930 tys. zł, co znacznie przekraczało szacowane przez nas koszty wykonania zamówienia. W związku z tym podjąłem decyzję o powtórzeniu przetargu. W wyniku kolejnego postępowania przeprowadzonego we wrześniu 2020 roku wyłoniono wykonawcę i 6 listopada 2020 podpisaliśmy umowę. Koszt realizacji inwestycji wyniesie netto 4 mln 208 tys. 700 zł – mówi Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 1 mln 751 tys. 508 zł. To jedna z najwyższych na Dolnym Śląsku dotacji przyznanych samorządowym podmiotom komunalnym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020.

– Będzie to największa gminna inwestycja, nie tylko w skali roku, ale ostatnich kilku lat i jednocześnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. Parametry zakładane w projekcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni uwzględniają intensywny rozwój gminy, z jakim mamy do czynienia od kilku lat – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Dofinansowanie pochodzi z Programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w przeprowadzona zostanie dwuetapowo.

Poprzedni artykułNie strzelaj w Sylwestra – psy boją się huku i błysku
Następny artykułBezpłatne wsparcie Poradni Rodzinnej