Ścinawa. Szkoła podstawowa w Ścinawie zmniejsza liczbę uczniów. Przechodzi na nauczanie hybrydowe. Do wtorku w domach na nauczaniu zdalnym są uczniowie klas V-VIII. Powodem jest potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli w tych klasach.

Szkoła w mejlu do rodziców podpisanym przez dyrektor ZSP Jolantę Szulc, poinformowała, że w związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia wirusem Covid – 19 u nauczyciela uczącego w klasach 5-8, dzieci z tych klas mają zostać w domu. Jeżeli dzieci miały rodzeństwo to ono również powinno pozostać w domu. Z korespondencji szkoły wynika, że z rodzicami będzie kontaktował się pracownik PSSE w Lubinie.

To już zdecydowane, od jutra klasy V-VIII są objęte zdalnym nauczaniem. W domach pozostanie kilkaset dzieci. W przedszkolu w Ścinawie zajęcia odbywają się bez zmian.

Dodajmy, że z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem w szkole od poniedziałku wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych.