Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. przystąpiło do programu „Doskonalenie kompetencji personelu medycznego mającego kontakt z pacjentem z raną przewlekłą”. Porozumienie o realizacji programu PCUZ podpisało z Polską Grupą Medyczną Costa Med z Legnicy. Współpraca w zakresie tego projektu odbywać się będzie z Ośrodkiem Diagnostyki, Leczenia i Pielęgnacji Ran Przewlekłych. PCUZ bierze udział w projekcie bezpłatnie.

Program „Doskonalenie kompetencji personelu medycznego mającego kontakt z pacjentami z raną przewlekłą” przewiduje szkolenie specjalistyczne lekarzy, pielęgniarek, prowadzenie kampanii informacyjnej dla białego personelu, pacjentów i społeczności lokalnej. Opieka specjalistyczna będzie dotyczyła m. in. pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, owrzodzeniem żylnym czy odleżynami.

– Podpisanie porozumienia z Polską Grupą Medyczną Costa Med z Legnicy jest kolejnym etapem pozyskiwania partnerów z branży medycznej z doświadczeniem, wiedzą i takimi kompetencjami, które możemy wykorzystać w obsłudze pacjentów w PCZU. Dzięki temu porozumieniu zyskujemy możliwości w zakresie kształcenia naszej kadry, uzyskania materiałów szkoleniowych, ale też czynnego uczestnictwa w procesie pracowników grupy medycznej, która będzie edukować nas wszystkich jak pracować z pacjentem, który posiada rany długo gojące się. Wszystkie porozumienia, które do tej pory podpisaliśmy są porozumieniami przynoszącymi określone korzyści Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych. Profity wynikające z tego porozumienia, uzyskamy nie ponosząc żadnych kosztów finansowych, zarówno w zakresie szkolenia, edukacji pacjentów, jak i ich rodzin. Materiały informacyjne w formie broszur i wszystkie inne dostaniemy bezpłatnie. Porozumienie zakłada również, że ośrodek z siedzibą w Legnicy będzie realizował projekt razem z nami w odniesieniu do innych podmiotów. Będą to zadania profilaktyczne, edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja określonych w porozumieniu zadań będzie odbywać się w oparciu o nasze własne zasoby kadrowe. Również z tego tytułu nie będziemy ponosić żadnych kosztów. Mówiąc krótko, zyskaliśmy bardzo dobrego partnera z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie leczenia ran przewlekłych – mówi Waldemar Sułek, prezes PCUZ ZOZ S.A.

Udział PCUZ w programie wiąże się ściśle z przyjętym kierunkiem rozwoju placówki.

– Chciałbym, aby powstała tutaj jednostka, która będzie prowadzić znacznie szerszą działalność na rzecz seniorów i będzie się zajmować nie tylko osobami, które w wieku senioralnym są sprawne ruchowo czy też czynne zawodowo. Myślę też o chorych wymagających opieki nie tylko w ramach podstawowych usług jednostki, ale też opieki hospicyjnej w domach. Żeby takową prowadzić, nasi pracownicy potrzebują odpowiedniej edukacji na ten temat – dodaje prezes Waldemar Sułek.

Wiedza nabyta podczas realizacji projektu pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia i pielęgnacji pacjentów z ranami przewlekłymi. Podniesie nie tylko kwalifikacje medycznego personelu, ale też świadomość pacjentów i ich rodzin. W efekcie to skuteczne kontrolowanie objawów, uzyskanie lepszych i długotrwałych wyników w leczeniu, obniżenie kosztów leczenia i poprawa jakość życia pacjentów.

Partnerem Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w tym projekcie będzie Ośrodek Diagnostyki, Leczenia i Pielęgnacji Ran Przewlekłych oraz zaproszeni eksperci, firmy farmaceutyczne i inne podmioty.

Poprzedni artykułLikwidacja WORD w Legnicy. Co z egzaminami?
Następny artykułPotrącił i uciekł na ul. LGOM – rodzina szuka świadków