Loteria „Rozlicz PIT w Polkowicach”. Nagroda główna – 10 tys. zł. Poza tym hulajnoga elektryczna Xiaomi Mija 365 Pro, oczyszczacz powietrza Philips AC1215/50 oraz  czytnik e-book Kindle 10.

Lista laureatów loterii „Rozlicz PIT w Polkowicach” zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pitwpolkowicach.pl do 23 czerwca 2020 r.

W loterii brały udział osoby, które w terminie od 9 marca 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. rozliczyły swój PIT w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach, a następnie poprawnie wypełniły tradycyjny, lub elektroniczny formularz zgłoszeniowy do loterii (regulamin na stronie: www.pitwpolkowicach.pl). Łącznie w loterii udział wzięło 867 formularzy, co przełożyło się na tę samą liczbę losów biorących udział w loterii.

Losowanie nagród odbyło się metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie przez osobę wyznaczoną przez organizatora kartoników z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi (numerami ID) zgłoszeń w loterii metodą „chybił-trafił” z urny, w której znajdują się wszystkie losy, w liczbie odpowiadającej prawidłowo nadesłanym do loterii zgłoszeniom.

Po wylosowaniu numeru ID, organizator sprawdza w bazie danych zgłoszenie zakodowane pod wylosowaną liczbą, widniejącą na kartoniku z losem.

W losowaniu brały udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo nadesłane do loterii za pośrednictwem strony www oraz wrzucone do urn w UG Polkowicach, Starostwie Powiatowym w Polkowicach, Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz w Centrum Kultury w Polkowicach.

Organizator przygotował kartoniki z unikalnymi numerami ID w liczbie odpowiadającej wszystkim prawidłowo nadesłanym do loterii zgłoszeniom zarejestrowanym w bazie danych organizatora. Numery ID w bazie do losowania przydzielono (szeregując alfabetycznie) imiona uczestników loterii, przy czym imiona rozpoczynające się od litery A otrzymały numery najniższe, od litery Z najwyższe.

W pierwszej kolejności organizator wylosował pięciu laureatów nagród III stopnia poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania pięciu kartoników z numerami ID. Następnie organizator wylosował pięciu laureatów nagród II stopnia poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania pięciu kartoników z numerami. Następnie losuje pięciu laureatów nagród I stopnia poprzez wyciągnięcie z urny do losowania pięciu kartoników z numerem ID. Jako ostatniego organizator losuje jednego laureata nagrody głównej poprzez wyciągnięcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID.

W dalszej części losowania organizator losuje łącznie szesnaście zgłoszeń rezerwowych, na wypadek, gdyby kontakt z laureatami wylosowanymi wcześniej nie był możliwy w trybie przewidzianym w regulaminie, przy czym w pierwszej kolejności losuje się po jednym zgłoszeniu rezerwowym do każdej z nagród III stopnia, II oraz I stopnia, a na koniec jedno zgłoszenie do nagrody głównej.

Jeden uczestnik mógł wygrać tylko jedną nagrodę. Zgłoszenie, które zostało wylosowane, zostawało usunięte z bazy zgłoszeń i nie brało udziału w dalszym losowaniu. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pitwpolkowicach.pl do 23 czerwca 2020 r. Nagrody zostaną przekazane do końca czerwca.

Nagrody w loterii: nagroda główna – 10 tys. zł; 5 x hulajnoga elektryczna Xiaomi Mija 365 Pro; 5 x oczyszczacz powietrza Philips AC1215/50 oraz 5 x czytnik e-book Kindle 10.

 

Poprzedni artykułMniejsze wpływy z podatku PIT
Następny artykułZ nowym sprzętem w MCZ ratują oczy