Od poniedziałku, 11 maja, zostanie otwarta część przedszkoli na terenie gminy Polkowice. Będą to placówki, do których rodzice złożyli deklarację o konieczności zapewnienia opieki dla ich dzieci. Pozostałe przedszkola będą zamknięte. Może się to jednak zmienić. Wszystko zależy od ilości przekazywanych lub wycofywanych wniosków rodziców.

Przedszkola miejskie nr 2,4 i 6 to te placówki, które od poniedziałku będą otwarte. Zamknięte pozostaną przedszkola nr 3 i 5, oraz wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W przedszkolach, które zostaną uruchomione od poniedziałku, dyrektorzy przeprowadzili wszelkie niezbędne czynności nakazane tego typu placówkom przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. To m. in. opróżnienie pomieszczeń z przedmiotów i materiałów, których nie można na bieżąco dezynfekować, oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków i narzędzi do dezynfekcji. Wszystkie przedszkola miejskie na terenie gminy mają również opracowane szczegółowe procedury, w tym m.in. przyjmowania dzieci do placówek oraz ich przekazywania rodzicom.

Liczba otwartych lub zamkniętych przedszkoli może się na bieżąco zmieniać w zależności od zainteresowania rodziców. Wnioski od rodziców są przyjmowane na bieżąco.