Każdy mieszkaniec gminy Rudna otrzyma maseczkę wielokrotnego użytku. Dystrybucja już się zaczyna.

Z uwagi na obowiązek używanie maseczki w miejscach publicznych, który zacznie obowiązywać od czwartku, Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna zdecydował, że gmina wyposaży swoich mieszkańców w ten środek ochrony osobistej.

W pierwszej kolejności maseczki  trafiły już do służb ratunkowych, pracowników pomocy społecznej. kolejnych 5 tys. maseczek zostanie rozdystrybuowanych wśród mieszkańców gminy Rudna.