Łącznie 17 laptopów i 10 tabletów trafi do Szkół Podstawowych z terenu gminy Rudna. Gmina pozyskała na ten cel 59 990,00 zł.

W środę 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.Gmina Rudna złożyła wniosek o przyznanie grantu. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Sprzęt zostanie przekazany dla uczniów i nauczycieli celem wykorzystania do nauki zdalnej. W najbliższym czasie laptopy i tablety trafią do szkół na ternie gminy.
Program „Zdalna szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rudna.pl