Przerwaną przed dwoma tygodniami sesję Rady Gminy Rudna udało się wznowić 26 marca. Wzięło w niej udział ośmiu z piętnastu radnych, co stanowiło minimalną, ale wystarczającą liczbę osób, niezbędną do podejmowania decyzji. Wszyscy byli w maseczkach i rękawiczkach.

– To było bardzo istotne dla naszej gminy posiedzenie. Cieszę się, że udało się przekonać radnych do kontynuowania przerwanych obrad. W skierowanym do rady apelu podkreślaliśmy, że koronawirus nie może sparaliżować pracy państwa czy samorządu. Pracownicy urzędu byli w pełnej gotowości, by formie pisemnej lub telefonicznej niezwłocznie udzielić odpowiedzi na temat projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad, w ten sposób do minimum ograniczając liczbę obecnych na sesji osób. Podczas posiedzenia zapewnione zostały wszelkie możliwe środki ostrożności. Było dokładnie tylu radnych ile stanowi niezbędne minimum do podejmowania uchwał. Strach w obliczu pandemii towarzyszy nam wszystkim, dlatego tym bardziej dziękuję radnym za obecność na sesji w imieniu swoim, ale przede wszystkim mieszkańców, dla których przyjęte uchwały w najbliższych tygodniach i miesiącach będą miały kluczowe znaczenie – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczą zmian w budżecie. Były one niezbędne do realizacji projektów unijnych i inwestycji. Kluczowy jest program wymiany starych pieców, na który gmina pozyskała 4,1 mln zł. Bez ujęcia go w budżecie, gmina bezpowrotnie straciłaby przyznane pieniądze.

Dzięki przyjętym uchwałom będzie można rozpocząć działania w zakresie zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Naroczycach, budowy drogi w Koźlicach czy obwodnicy w Rynarcicach. Możliwe będą ponadto: remont drogi wojewódzkiej w Chobieni, kontynuacja przebudowy drogi Naroczyce – Chobienia (ul. Laskowa), modernizacja budowy socjalnych lokali mieszkalnych w Brodowie, adaptacja budynku kotłowni w Rudnej na mieszkania socjalne, odwodnienie budynku nr 18a w Górzynie, modernizacja basenu w Rudnej czy zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola w Rudnej.

Zmiany w budżecie, to także zabezpieczenie środków na takie zadania, jak: „zielone szkoły”, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gawronach, zakup plenerowych siłowni w Radomiłowie i Miłogoszczy czy projekt „Lato w teatrze” , który realizowany będzie przez ChOK.

Podjęcia uchwały wymagał także projekt budowy sieci Wi-Fi w Gminie Rudna, który choć w całości finansowany ze środków zewnętrznych wymagał wpisania do budżetu.

Niezmiernie istotne było przekazanie dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, który przejmuje właśnie utrzymanie zieleni na drogach gminnych, na boiskach, przy świetlicach, szkołach, oczyszczalniach i pompowniach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. ZGKiM będzie mógł kontynuować przerwany proces rekrutacyjny nowych pracowników.

Na sesji obecni byli przewodnicząca Joanna Bagińska, zastępca przewodniczącej Jan Kozak oraz radni Andrzej Górzny, Mateusz Kosiorowski, Aleksandra Kurek, Marzena Smulska, Marzanna Szum i Dariusz Wisłocki.

– Wszystkie nieobecne osoby chciałam usprawiedliwić. Ich nieobecność jest jak najbardziej wskazana, w związku z bardzo dużym zagrożeniem – mówiła na sesji Joanna Bagińska, przewodnicząca Rady Gminy Rudna.

(MA)/rudna.pl