19 grudnia 2019 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Akcjonariusze pochylili się nad wieloma uchwałami, w tym nad tymi zmieniającymi statut spółki, których w konsekwencji nie podjęto. Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianom.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. były plany podjęcia  uchwały w sprawie zmiany “Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”. Nie uzyskano jednak wymaganej większości, by tę uchwałę podjąć.

Poza tym były też uchwały dotyczące rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku składania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk. Zostały one podjęte.

Uchwała dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej okazała się niezasadna, bowiem nikt nie zaproponował zmian.