Dolnośląscy policjanci przypominają, że trwa konkurs fotograficzny dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych na najlepszy mem profilaktyczny „Dopalacze – Wypalacze”. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem termin zgłaszania prac został wydłużony do 25 stycznia 2020 roku. Konkurs ogłoszony został w ramach programu „Bezpieczny Junior” – programu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym zakresie.

 

W październiku  zainaugurowano Program Profilaktyczny “Bezpieczny Junior”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych przez najmłodszych oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców w tym zakresie.

Podczas spotkania zaprezentowany został spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz” – dotyczący problematyki zażywanie narkotyków i dopalaczy. Ponadto policjanci zajmujący się działaniami profilaktycznymi z garnizonu dolnośląskiego odebrali walizki edukacyjne, które już służą im podczas spotkań z rodzicami i pracownikami placówek oświatowych do zaprezentowania przedmiotów najczęściej wykorzystywanych do zażywania i dystrybucji narkotyków.

Jednocześnie ogłoszony został konkurs fotograficznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy mam profilaktyczny „Dopalacze – Wypalacze”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających, kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków, zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole, promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających, kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową do 25 stycznia 2020. Pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu. Wszystkich uczestników zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu. 

inf. podinsp. Krzysztof Zaporowski