GDDKiA we Wrocławiu wskazała najkorzystniejszą ofertę na dokończenie S3 koło Lubina. Oferta złożona przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex, okazała się zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad najkorzystniejsza w przetargu, by skończyć prace na odcinku S3 pomiędzy węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ. Wartość oferty to ok. 228,4 mln zł. Umowa do podpisania jeszcze w tym roku. Czy GDDKiA od poprzedniego wykonawcy zażąda ponad 100 mln zł z tytułu kar umownych?

GDDKiA we Wrocławiu zakłada, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań i po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zostanie podpisana jeszcze w IV kwartale 2019. Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresu zimowego.

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej w tym 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy tj. konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W związku z powyższym GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Dodatkowo GDDKiA jest uprawniona do obciążenia wykonawcy dalszymi karami umownych w przypadku odstąpienia od części robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20 620 074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu procedury rozliczenia robót.

inf. GDDKiA

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę