GDDKiA we Wrocławiu wskazała najkorzystniejszą ofertę na dokończenie S3 koło Lubina. Oferta złożona przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex, okazała się zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad najkorzystniejsza w przetargu, by skończyć prace na odcinku S3 pomiędzy węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ. Wartość oferty to ok. 228,4 mln zł. Umowa do podpisania jeszcze w tym roku. Czy GDDKiA od poprzedniego wykonawcy zażąda ponad 100 mln zł z tytułu kar umownych?

GDDKiA we Wrocławiu zakłada, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań i po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zostanie podpisana jeszcze w IV kwartale 2019. Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresu zimowego.

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej w tym 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy tj. konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W związku z powyższym GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Dodatkowo GDDKiA jest uprawniona do obciążenia wykonawcy dalszymi karami umownych w przypadku odstąpienia od części robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20 620 074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu procedury rozliczenia robót.

inf. GDDKiA

 

Poprzedni artykułWolontariusz KGHM i HDK Maltańskiego Legionu z misją w Indiach – FOTO
Następny artykułRozbiorą uszkodzoną część kładki na Przylesiu. Co dalej?