Bernard Langner ponownie wicestarostą. Ewa Cyga, zrezygnowała z tej funkcji.

Po przegranej w wyborach na wójta gminy Rudna Bernard Langner wrócił do zarządu powiatu. Stało się tak głosami radnych z klubu Lubin 2006. Langner był jedynym kandydatem, a ponieważ został zgłoszony przez starostę Adama Myrdę było pewne, że zostanie wybrany.

Tadeusz Maćkała (PiS) dociekał jakie obowiązki obejmie Langner. Obecnie oświatą zajmuje się wicestarosta Siwak, jak to robi top wszyscy widzimy, a czym będzie zajmował się Bernard Langner?

Okazało się, że choć odpowiedź jest prosta, nie można jej uzyskać bez słownej utarczki na forum rady. Langner odmówił odpowiedzi, a starosta Myrda miał z nią poważny problem. Najpierw uzasadniał, że obowiązki będą przydzielone po wyborze, potem przyznał że Langner zajmie się sprawami społecznymi i drogowymi. Wyglądało ta tak, jakby ta kwestia nie była jeszcze ustalona.

W głosowaniu tajnym oddano 12 głosów za wyborem Langnera, dwa były przeciw, a 8 radnych wstrzymało się. Patrząc na wynik głosowania poparcia Langnerowi udzieliło prezydenckie Lubin 2006.

Langner trzy miesiące temu zrezygnował z funkcji w zarządzie powiatu. Razem ze starostą twierdził, że pełniona funkcja może kolidować z kampanią wyborczą na wójta Rudnej w wypełnianiu obowiązków w powiecie. Teraz wrócił na stanowisko w Starostwie.

Warto jednak dodać, że nie jest to etatowe miejsce, co oznacza, że nieetatowi członkowie zarządu o ile biorą udział w posiedzeniach tego gremium, o tyle nie poświęcają się tej pracy tak jak osoba na etacie. Potwierdził to wicestarosta Damian Stawikowski – chciałbym zauważyć, że zarząd powiatu jest tylko w jednej osobie na etacie. My jesteśmy w funkcjach społecznych mamy tylko nadzór nad sprawami, ale nie zajmujemy się nimi merytorycznie na co dzień, bo są od tego dyrektorzy, którzy się na tym znają.

Decyzja o wyborze zapadła w ubiegłym tygodniu na sesji Rady Powiatu, 24 lipca.