Rusza nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023. Potencjalnych chętnych mogą zgłaszać wyznaczone formacje. Wybiera ich rada miejska. Można zostać ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Lubinie lub Okręgowym w Legnicy.

 Rada Miejska w Lubinie będzie wybierała  ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy ( 16 osób)  i Sądu Rejonowego w Lubinie ( 20 osób w tym 10 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy miejskiej Lubin.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019.

Jakie wymagania powinien spełniać ławnik? Jest ich kilka począwszy od obywatelstwa polskiego. Musi w pełni korzystać z praw cywilnych i obywatelskich, mieć nieskazitelny charakter, ukończone 30 lat, ale nie przekroczony 70 rok życia. Powinien być  zatrudniony albo prowadzić działalność gospodarczą. Musi wykazać się  zdolnością ze względu na stan zdrowia i posiadać co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Ławnikiem nie może być osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie może nim być też funkcjonariusz policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń. Nie można zgłaszać kandydatur adwokatów i aplikantów adwokackich oraz radców prawny i aplikantów radcowskich, duchownych, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy służby więziennej, radnych gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2019 w biurze rady miejskiej w Lubinie p. 106a w Ratuszu w Lubinie, ul. Rynek 23.

Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata na ławnika dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru ławników można uzyskać pod nr telefonu /76/ 74-91-503, dostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie  http://bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce: wybory ławników

inf. Urząd Miejski w Lubinie

Poprzedni artykułMałe i średnie firmy ważne dla regionu. Jak je rozwijać? – FOTO
Następny artykułFałszywe maile. Ktoś podszywa się pod policję

1 KOMENTARZ

Comments are closed.