Od 13 maja trwa rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów już mogą elektronicznie wypełniać deklaracje wyboru szkoły średniej. Drugim krokiem jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej. Cały proces kończy się 25 czerwca.

Składanie deklaracji na drodze elektronicznej i dostarczanie dokumentów w wersji papierowej jest możliwe do 25 czerwca. Pierwszym krokiem jest wypełnienie dokumentów w systemie elektronicznym, gdzie rozdzielono rekrutację dla uczniów szkół podstawowych od tej dla absolwentów gimnazjów bowiem nauczanie będzie prowadzone z dostosowaniem do dwóch przedziałów wiekowych. 

Młodzież w pierwszej kolejności powinna skorzystać z deklaracji w systemie pod adresem dolnoslaskie.edu.com.pl  Tam napotka pierwszy krok – jestem uczniem klasy 8 szkoły podstawowej i jestem uczniem klasy 3 gimnazjum. Po dokonaniu tego wyboru należy uzupełnić wymagane od kandydata informacje. Wydrukowaną deklaracje powinno dostarczyć się do szkół pierwszego wyboru, a takich szkół młody człowiek ma wybrać trzy. W razie braku miejsc do placówki pierwszej na liście system podanie ucznia przekieruje do kolejnej wybranej szkoły. 

Drugi krok to dostarczenie otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły. System zakończy przydziały do poszczególnych placówek w lipcu. Sprawdzić gdzie ulokowano każdego ucznia będzie można albo w systemie, albo na listach wywieszonych w poszczególnych szkołach. Wówczas zacznie się proces rekrutacji uzupełniający. Młodzi ludzi będą mieli jeszcze czas na sprawdzenie gdzie są ewentualne miejsca i przeniesienie swoich dokumentów. 

Ostatecznie proces rekrutacji zakończy się  w sierpniu.