Trzy dni trwały egzaminy podsumowujące naukę w szkole podstawowej. W Lubinie przystąpiło do nich prawie 750 młodych ludzi. Ostatnim dniem sprawdzania wiedzy były testy z języka obcego. Większość ósmoklasistów wybrała język angielski.

Młodzi lubinianie, jak i  inni ósmoklasiści w Polsce, zakończyli egzaminy. W poniedziałek zasiedli do języka polskiego, we wtorek do matematyki, zaś w środę ( 17 kwietnia) sprawdzali swoją wiedzę z języka obcego, górował oczywiście angielski. Egzamin składał się z pytań dotyczących znajomości języka obcego ze słuchu, czytania i pisania. Trzeba było wykazać się wiedzą gramatyczną. Na koniec pracy młodzież musiała napisać e-mail w języku obcym.  Czas pracy wynosił 60 minut. 

Był to 10 dzień strajku nauczycieli, mimo to we wszystkich lubińskich szkołach sprawdziany odbyły się. Dyrektorzy placówek musieli zadbać o obecność przygotowanych pedagogicznie innych osób. 

Wyniki młodzież powinna poznać na przełomie maja i czerwca. To niezbędna wiedza w procesie rekrutacji do szkół średnich. Najbardziej zależy na tym tym uczniom, którzy, licząc na wysokie noty mają nadzieję, na dostanie się do szkół wymagających wysokiego poziomu wiedzy. 

Kwestia tego, kto będzie sprawdzał napisane prace nie jest jeszcze jasna, podobnie, jak klasyfikacje absolwentów szkół średnich. Bez promocji przyszli maturzyści nie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.