Wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola poinformowały Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego o przystąpieniu do strajku od poniedziałku. Około 80% nauczycieli wyraziło chęć udziału w proteście. 

Do naczelnika wydziału Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Lubinie wpłynęły informacje, że wszystkie szkoły podstawowe, a jest ich 9 oraz wszystkie przedszkola, których jest 13 zadeklarowały przystąpienie do strajku nauczycieli. We wszystkich wspomnianych placówkach jest zatrudnionych około 800 nauczycieli z czego 70-80% wyraziła chęć przystąpienia do protestu. Jeśli rozmowy z rządem nie przyniosą rozwiązania oczekiwanego przez pedagogów, od poniedziałku może być ciężko. Najtrudniejsza sytuacja czeka rodziców i opiekunów dzieci małoletnich. 

Rodzice dzieci do lat 8 mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy. – Tylko rodzice małych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy szkoła malucha przystąpi do strajku. Wniosek bowiem mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec, jak i matka dziecka wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. pensji – informuje Iwona Kowalska – Matis, Regionalny Rzecznik prasowy ZUS.