Dziś w nocy zliczą bezdomnych w całym kraju. Do akcji przyłącza się również lubiński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni wspierani przez policjantów udadzą się w miasto, by tym, którzy żyją na ulicy zadać kilka pytań. Wnioski z badań pozwolą ustalić główne przyczyny bezdomności i podpowiedzą, jak pomóc takim ludziom.

Od 2013 roku w Polsce prowadzone jest liczenie bezdomnych. Projekt badania bezdomnych to pomysł Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. MOPS w Lubinie realizuje go we współpracy z policją.

– Za osobę bezdomna uznajemy kogoś, kto nie posiada zameldowania na pobyt stały i nie przebywa w lokalu mieszkalnym bądź posiada zameldowanie na pobyt stały, ale nie ma możliwości zamieszkania w lokalu mieszkalnym – zaznacza Helena Kosowska – Nowak, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Lubinie. – Ministerstwo opracowuje kwestionariusze, które nam przekazuje. Mówią one o sytuacji zdrowotnej, zawodowej, rodzinnej badanej osoby. Odpowiadają też na pytanie od kiedy osoba bezdomna prowadzi taki tryb życia. Już dużo wcześniej przygotowujemy się do tego badania. Mamy sporządzoną mapę miasta Lubina z zaznaczonymi miejscami, gdzie najczęściej przebywają osoby bezdomne. Poza schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Parkowej są to jeszcze miejsca niemieszkalne, jak pustostany, działki ogrodowe, piwnice, klatki schodowe, okolice Galerii, szpitali czy przychodni oraz supermarketów – informuje Helena Kosowska – Nowak, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Lubinie.

– Dzielimy miasto na obszary. W każdy taki obszar kierowany jest pracownik socjalny i funkcjonariusz policji. Robimy takie badanie zawsze we współpracy z policją. Pierwszą część tego badania ze względów bezpieczeństwa i możliwości dotarcia do bezdomnych robimy od rana. To są ogrody działkowe. Tam jest wiele takich osób. Na szczęście na terenie Lubina nie ma dzieci bezdomnych – dodaje Helena Kosowska – Nowak.

Badanie ma miejsce w nocy z 13 na 14 lutego. Kwestionariusze nie są imienne i pozwalają odpowiedzieć na pytania dotyczące np., które wydarzenia według osoby badanej spowodowały bezdomności. Czy to był konflikt rodzinny, przemoc domowa, zadłużenie, niepowodzenie w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania, eksmisja, wymeldowanie, migracja, opuszczenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, odejście lub śmierć rodzica/opiekuna, rozpad związku, bezrobocie, opuszczenie zakładu karnego brak pracy, zły stan zdrowia czy też niepełnosprawność, a może uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, choroba, zaburzenie psychiczne, opuszczenie zakładu karnego.

Jest też ważne pytanie – w jakich obszarach osoba bezdomna oczekuje pomocy. W tym przypadku mamy: żywnościowe, zdrowotne, terapia uzależnień, pomoc prawna, finansowa – mówi kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Lubinie.

Kwestionariusze po wypełnieniu będą podsumowane i zliczone. Staną się nie tylko obrazem skali bezdomności, ale też pomogą pracownikom socjalnym w ukierunkowaniu pomocy osobom bezdomnym.

Poprzedni artykułPodróż na drugi koniec świata
Następny artykułKrwiodawcy z Lubina odznaczyli Wojewodę