Przejazd kolejowo-drogowy na ul. Legnickiej w Lubinie zostaje zamknięty do 15 lutego. Prace nie mogą być zakończone, bo temperatury nadal są za niskie. Do wykonania zostało już tylko wylanie asfaltu, przy którym temperatura musi wynosić minimum 3 stopnie.

Zmieniona organizacja ruchu drogowego na ulicy Legnickiej w Lubinie w okolicy przejazdu kolejowo – drogowego zostaje. Zamknięty przejazd potowarzyszy lubinianom do 15 lutego włącznie. Ze względu na zimno, wykonawcy nie udało się dotrzymać już dwóch wskazanych wcześniej terminów, mianowicie 3 i 7 lutego.

Ze względu na warunki atmosferyczne, prace związane z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Legnickiej w Lubinie na DK3 potrwają do piątku 15 lutego. Wykonawca poinformował, że układanie nowej nawierzchni asfaltowej, aby była wykonana właściwie i trwała, wymaga wyższych temperatur. Przebudowa przejazdu jest elementem kompleksowej modernizacji linii kolejowej Legnicy do Rudnej Gwizdanowa. Zakres remontu przejazdu wymaga wyłączenia ruchu drogowego. W czasie zamknięcia przebudowane zostały już tory w obrębie przejazdu. Jest nowe oświetlenie. Będą też kamery telewizji użytkowej dla rejestrowania zdarzeń na przejeździe Rejestracja obrazu pozwoli m.in. na identyfikację sprawców naruszeń zasad prawidłowego przekraczania przejazdu, często związaną z uszkodzeniami urządzeń rogatkowych – w efekcie poprawi się poziom bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Trasa objazdu pozostaje bez zmian – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP.

Kierowcy mogą wyjeżdżać w stronę Legnicy albo drogą S3, w którą włączą się kierując się skrzyżowaniem na obwodnicy w kierunku Krzeczyna Wielkiego, albo jadąc ulicą Przemysłową wyjadą tuż za remontowanym przejazdem obok salonu Toyoty.