Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że remont skrzyżowania dróg nr 3 i 36 zakończony,a  to oznacza koniec utrudnień w ruchu w tamtym miejscu. Pierwotny termin finału robót miał mieć miejsce w sierpniu, ale warunki umowy aneksowano, bo modernizacja musiała być poszerzona o dodatkowe zadania. 

 

Magdalena Szumiata z GDDKiA oddział we Wrocławiu informuje, że to koniec  prac remontowych przy skrzyżowaniu nieopodal Castoramy w Lubinie.

Od dzisiaj kierowcy mogą już korzystać z przebudowanego skrzyżowania w Lubinie u zbiegu dróg krajowych nr 3 i 36. Inwestycja pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK3 i DK36 w woj. dolnośląskim w mieście Lubin” realizowana była w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie obejmowało m.in.:  przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 3 (km 374+232) z drogą krajową nr 36 (km 16+794) oraz drogą gminną nr 103253D (ul. Miroszowicka). W zakresie robót była też  przebudowa nawierzchni dróg krajowych na długości ok. 550 m oraz drogi gminnej na długości ok. 35 m.  Dodatkowo przebudowano pasy dla relacji w lewo (z dróg krajowych nr 3 i 36) oraz wyspy kanalizującej ruch na drodze krajowej nr 3 od strony Legnicy. Poszerzono wlot drogi gminnej wybudowano oświetlenia drogowego i  sygnalizację świetlną dla pojazdów. W pracach znalazła się też budowę kanału technologicznego. Głównym celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu przez oświetlenie skrzyżowania i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej. Wykonawcą robót był BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzór inwestorki pełniło Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o Wartość inwestycji: ok 4,8 mln brutto – informuje Magdalena Szumiata.