Zarząd KGHM Polska Miedź i przedstawiciele związków zawodowych 28 czerwca na spotkaniu podpisali porozumienie dotyczące terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017. Zyski zostaną wypłacone 29 czerwca.

 

Jest porozumienie zawarte podczas czwartkowego spotkania w siedzibie KGHM między zarządem Polskiej Miedzi a związkami zawodowymi. Porozumienie do Zakładowego układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017 ostatecznie wnosi, że wypłata pozostałej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 nastąpi 29 czerwca.

– To nie jest wina pracowników ani zarządu, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończyło się  w taki, a nie inny sposób. Dla mnie jest to totalnie niezrozumiałe i niespotykane dlaczego nie przyjęto sprawozdania z roku obrotowego, że nie poddano tego punktu pod głosowanie zanim ogłoszono przerwę. Wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom załogi i zawarliśmy z zarządem KGHM porozumienie, które zostanie zrealizowane 29 czerwca. Cieszy mnie to porozumienie –  mówił Józef Czyczerski przewodniczący Sekcji Krajowej  Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. 

Poprzedni artykułZespół Szkół MCKK we współpracy z KGHM
Następny artykułPoseł Kubów na prezydenta Lubina z poparciem Ministra Sprawiedliwości