Kiedy zyski dla górników? Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź ogłoszona przed przyjęciem sprawozdania finansowego z obrotów spółki  oznacza brak możliwości wypłaty zysków pracownikom miedziowej spółki. Pieniądze miały trafić do górników 28 czerwca. Są duże szanse, że oczekiwanie załogi na pieniądze nie będzie długie. Związkowcy 28 czerwca spotkają się z zarządem KGHM w tej sprawie.  

 

 

Zyski dla pracowników KGHM Polska Miedź miały być wypłacone 28 czerwca. Walne Zgromadzenie przerwano jednak i ogłoszono przerwę do 6 lipca. Przerwę ogłoszono przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki. To oznaczałoby oczekiwanie załogi na wypłatę zysków do chwili, aż walne wznowi obrady i zatwierdzi sprawozdanie. Jak informuje Józef Czyczerski przewodniczący, 28 czerwca o godzinie 9:00 związkowcy spotkają się z prezesem zarządu, by rozmawiać o sprawie.

Jutro jest spotkanie zorganizowane przez prezesa Polskiej Miedzi ze związkami zawodowymi, które są stronami Układu Zbiorowego Pracy. na tym spotkaniu zostanie zawarte porozumienie, które  umożliwi zarządowi dotrzymanie uchwały, która mówiła, że wypłaci nagrodę z zysków. Jeżeli uda nam się zawrzeć porozumienie, a jestem przekonany, że się uda, to załoga nie będzie musiała czekać do wznowienia posiedzenia  – mówi Józef Czyczerski przewodniczący  Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.

 

 

Poprzedni artykułKubów na prezydenta Lubina
Następny artykułBezpieczne wakacje – piknik już w piątek