Współpraca KGHM ze światowej klasy specjalistami w zakresie nadzoru naukowego nad bezpieczeństwem eksploatacji Żelaznego Mostu sięga 1992 r. Efektem są wiarygodne opinie i raporty geotechniczne.

ZEM to elita niezależnych ekspertów. Zespołowi przewodniczy prof. Michele Jamiołkowski, kierownik Katedry Geotechniki Politechniki w Turynie, członkowie to m.in. dr W. David Carrier, konsultant do spraw składowisk i osadników przemysłowych z Lakeland (USA), prof. Kaare Höeg, specjalista w dziedzinie hydrotechniki Uniwersytetu w Oslo, dr Jamie Standing, geolog z Imperial College w Londynie.

Ekspertyzy wykonywane przez zespół są wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych o udzielenie pozwoleń na budowę i eksploatację Żelaznego Mostu.

Podstawą analiz jest bieżący monitoring (z zastosowaniem metody obserwacyjnej, najbardziej odpowiedniej dla obiektów o długim okresie eksploatacji) oraz wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, w których uczestniczy kilkanaście jednostek naukowych i laboratoriów w kraju i na świecie.