Wracamy do petycji polityków z partii Razem. Apel na piśmie trafił do szeregu lokalnych gmin. Dotyczył wprowadzenia Obywatelskich Inicjatyw Uchwałodawczych. Propozycja spotkała się z pewnym niezrozumieniem w Gminie Miejskiej Lubin. To zaś mocno dziwi polityków z Razem. 

Rzecznik prezydenta, Jacek Mamiński odpowiedział na petycję razem krótko: – Po co komplikować wszystko i udawać, że to się inaczej nazywa. Obywatel czy grupa obywateli mają prawo wnosić uwagi i propozycje do budżety. Mieszkańcy z tego korzystają. Jest to więc budżet obywatelski stworzony z myślą o mieszkańcach. Grupa mieszkańców może stworzyć projekt, przedłożyć radnym, a oni poddadzą go głosowaniu. Mieszkańcy mogą to też zgłosić do prezydenta, a wówczas będzie to inicjatywa uchwałodawcza prezydenta – mówił Mamiński.

Odpowiedzi na piśmie Razem doczekało się np. od gminy Radwanice. Tam propozycja wprowadzenia Obywatelskich Inicjatyw Uchwałodawczych do statusu została poddana opinii komisji stałych gminy. Politycy czekają na kolejną odpowiedź.

Stanowisko to mocno zaskoczyło lokalnych polityków z Razem.  – Z pewnym zaskoczeniem przeczytałem stanowisko przedstawione przez Rzecznika Prezydenta, pana Mamińskiego, dotyczące petycji w sprawie wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (OIU). Nie chciałbym posądzać Pana Rzecznika o złą wolę, ale przedstawione przez niego argumenty są błędne, a petycja napisana była w sposób jasny i zrozumiały. Zacznijmy jednak od tego, czym jest OIU. Jest to nic innego, jak usankcjonowane prawnie proponowanie rozwiązań dotyczących prawa miejscowego przez obywateli. Propozycje mieszkańców mogą dotyczyć wieloletnich inwestycji lub rzeczy bardziej szczegółowych, np. opłat za parkowanie, honorowego obywatelstwa, nazw ulic lub parków. Inicjatywa obywatelska jest świadectwem szacunku władz lokalnych dla mieszkańców. Jest dowodem na to, że samorządowcy nie tylko liczą się z potrzebami mieszkańców, ale i doceniają ich kompetencje. Wprowadzenie OIU nie tylko pozwala uniknąć zamieszania w stanowieniu prawa lokalnego, ale wręcz ułatwia pracę zarówno prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi, jak również samym radnym. Dostają oni od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Realizacja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy aktywizacji mieszkańców i kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy nie są zdani na łaskę i niełaskę radnych i władz miasta. Podstawy prawne regulujące wprowadzenie OIU zostały przedstawione w petycji do Prezydenta Miasta, w której zwracamy się z prośbą o przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta uchwały zmieniającej statut Gminy Miejskiej Lubin przez dodanie zapisów umożliwiających wnoszenie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. W chwili obecnej możliwość zgłaszania uchwał przysługuje: Przewodniczącemu Rady, Prezydentowi, Komisjom, Radnym w liczbie co najmniej pięciu. Odnosząc się do słów Pana Rzecznika, chciałbym poinformować, że petycja nie dotyczyła kwestii budżetu obywatelskiego, tylko samej inicjatywy uchwałodawczej. To są dwie zupełnie odrębne sprawy i Pan Rzecznik powinien o tym wiedzieć. Oczekujemy oficjalnej odpowiedzi na wniesioną petycję w ustawowym terminie 30 dni – mówi Damian Cacek z zarządu okręgu legnickiego partii Razem.

 

Poprzedni artykuł3:0 Górnik Lubin vs. Mewa Kunice – emocji nie brakowało – FOTO
Następny artykułBędzie apel do prezydenta Lubina w sprawie cyrków