Przewodniczący Rady Gminy Lubin zwołał Sesję Rady Gminy Lubin na dzień 17 sierpnia 2015 r. Sesja odbędzie się o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Goli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne.

3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.

4. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamkniecie sesji.

Poprzedni artykułNowe przystanki w gminie Ścinawa
Następny artykułCzym skorupka…