Władze gminy wiedzą czego chcą i dążą do przywrócenia Odrze charakteru turystycznego i towarowego.

port ŚcinawaTurystyka na Odrze funkcjonuje, choć w bardzo okrojonym zakresie. Od czasu do czasu „zapuści” się na ten szlak jakaś jednostka pasażerska, spoza granic naszego kraju. Są również organizowane lokalnie spływy. Władze nadodrzańskich gmin promują Odrę za pomocą Flisu Odrzańskiego. Wiedzą też, że bez decyzji na szczeblu centralnym, Odra nadal pozostanie niewykorzystana.

Niezależnie od tych decyzji lokalne samorządy starają się samodzielnie wpływać na ożywienie szlaku i inicjują różnego rodzaju działania. Jednym z nich w Ścinawie było ożywienie nabrzeża Odry. Obecny burmistrz nie zamierza poprzestać na dotychczasowych działaniach. Gmina pokazała właśnie bardzo ambitną koncepcję przebudowy portu w Ścinawie. Prezentacji dokonano podczas niedawnego Flisu. Sprawę omawiali projektanci z pracowni architektonicznej ASPA z Wrocławia: Aleksander Szarapo oraz Łukasz Wacławek. Przedstawili oni wstępną koncepcję i wizualizacje ścinawskiego portu wraz z budową kapitanatu. Burmistrz Krystian Kosztyła zapowiada, że będzie zabiegał o pieniądze na nowoczesne zagospodarowanie portu w Ścinawie.