Ile wyniesie dywidenda za akcję KGHM za 2014 rok, kto dostanie absolutorium oraz jakie zmiany nastąpią w Radzie Nadzorczej – to główne zagadnienia, które będą podejmowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM.

Zanim podzielony zostanie zysk i ustanowiona będzie wysokość dywidendy akcjonariusze wysłuchają sprawozdań finansowych prezentowanych przez zarząd KGHM. Podczas posiedzenia podejmowane będą uchwały dotyczące nie tylko nagrody w postaci dywidendy dla posiadaczy akcji KGHM, ale również te mówiące o absolutorium dla zarządu spółki i jej Rady Nadzorczej. Swoje sprawozdania przedstawią też spółki z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Wiadomo również, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 11.00  29 kwietnia podjęta będzie uchwała o zmianie składu Rady Nadzorczej KGHM.

W tym roku zarząd Polskiej Miedzi zarekomendował 4 złote nagrody dla akcjonariuszy za jedną akcję spółki. Zwykle propozycje zarządu nie spotykały się z poparciem głównego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa. Wyjątkiem był ubiegły rok, gdy przyjęto rekomendację zarządu bez zmian. Wtedy akcjonariusze za 2013 otrzymali 5 złotych za papier. W tym roku padła propozycja 4 złotych. Byłaby to jedna trzecia całego zysku osiągniętego przez spółkę w 2014 roku. Resztę zarząd mógłby przeznaczyć na zaplanowane inwestycje. Jaka będzie decyzja akcjonariuszy dowiemy się już w przyszłą środę 29 kwietnia.