We wszystkich uczelniach wyższych regionu trwa intensywna rekrutacja. Liczba studentów uczelni wyższych w ostatnich latach gwałtownie maleje. Widać to w wielu miejscach.

Uczelnie, aby móc się utrzymać na rynku starają się umocnić swoja pozycję. Sposobów na to jest wiele. Możemy zauważyć, że szkoły bardzo mocna starają się o pozyskiwanie partnerów praktyk studenckich, a także o renomowanych wykładowców.
Widać również, że poszczególne placówki poszukują studentów oferując poza standardowym cyklem studiów, dodatkowe programy np. dla sportowców czy wybitnych studentów.
Do tego dochodzi stała modernizacja bazy naukowej i dydaktycznej. Sporo takich przykładów mamy m.in. w niedalekim Wrocławiu, gdzie nowe obiekty oddawane były m.in. w Politechnice Wrocławskiej.
Wśród placówek kształcących na wyższym poziomie widać zmiany w kierunkach nauczania. Tutaj bardzo wyraźne jest dopasowywanie studiów do potrzeb rynku pracy. Nadal popularna jest administracja, ale są też kierunki techniczne jak mechatronika, która ma olbrzymią przyszłość. Doceniają to już placówki na poziomie ponadgimnazjalnym. Przykładem może być Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, który kształci mechatroników. Swoją przygodę będą mogli kontynuować m.in. w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, gdzie również jest kierunek mechatroniczny.
W przypadku polkowickiej szkoły każdy student otrzyma od placówki tablet. Coraz częściej szkoły wyższe oferują intensywne rozwijanie umiejętności językowych. Dla studentów widzących swoją przyszłość w Europie kierunek: stosunki międzynarodowe prowadzony w wybranym języku np. angielskim może być nie lada gratką.
Autor: pit, fot DWSPiT