Rozmowa z Piotrem Borysem posłem Parlamentu Europejskiego z Lubina.

W czerwcu mijają trzy lata jak został Pan wybrany do Parlamentu Europejskiego. Czym zajmował się Pan w tym czasie.
– Zadań było bardzo dużo, trudno wyliczyć wszystkie, ale jest kilka ważnych dla mnie obszarów w których byłem bardzo aktywny. Jednym z takich zadań było włączenie się w walkę z ustawieniem wyników meczów. Podczas specjalnej konferencji w parlamencie Europejskim z organizacjami sportowymi dyskutowaliśmy o sposobach walki z tym zjawiskiem. Chcemy chronić integralność sportu oraz zasadę fair play. Jest to tworzenie nowej, europejskiej polityki sportowej, przewidzianej w Traktacie z Lizbony.
Prezentował Pan raport dotyczący przyszłości kina europejskiego…
To był pierwszy od dziesięciu lat tego typu raport w Parlamencie Europejskim. Daliśmy wyraźny sygnał aby przespieszyć cyfryzację kin w UE. Raport przedstawia m.in. możliwości finansowania cyfryzacji kin, modele dystrybucji i promocji filmów europejskich, tłumaczeń napisów na języki UE oraz potrzebę wprowadzenia edukacji filmowej do szkół.
Czy jako Polak promował Pan nasze filmy?
Współorganizowałem Polski Wieczór Filmu w Brukseli oraz Przegląd Filmu Polskiego w Parlamencie Europejskim w ramach polskiej prezydencji. Szeroka tematyka wyświetlonych filmów promowała polską kulturę i historię za granicą. Widzowie uczestniczyli w debacie na temat kina europejskiego z wybitnymi twórcami, m.in. Agnieszką Holland i Robertem Więckiewiczem. Obejrzeli również przedpremierowy pokaz filmu „W ciemności”.
Czy angażuje się Pan w kwestie gospodarcze?
Jest takie hasło jednolity rynek kołem zamachowym gospodarki. W Komisji Prawnej przygotowałem opinię w tej sprawie. Dotyczyła jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu. Postulowałałem szybkie wprowadzenie europejskiego patentu, systemu zarządzania prawami autorskimi, a także zmniejszenie biurokracji oraz obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to niezbędne do osiągnięcia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki oraz rynku bez barier.
W jakich obszarach działa Pan pracując w Parlamencie Europejskim?
Jest ich kilka. Wśród nich Komisja Kultury i Edukacji, jest również Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem, a także Komisja Prawna. Ponadto jestem oddelegowany do komisji współpracy parlamentarnej UE–Kazachstan, UE–Kirgistan i UE–Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
Dziękuję za rozmowę
Autor: TS

Poprzedni artykuł“Krokodyle” w akcji
Następny artykułZłożyli kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego