KGHM podpisał list intencyjny o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej – miedziowa spółka i WOT planują wspólne przedsięwzięcia komunikacyjne i szkolenia z zakresu obronności. Porozumienie zakłada również współdziałanie kadry instruktorskiej i działania promocyjne dotyczące służby wojskowej.

– Kwestie dotyczące obronności i troska o bezpieczeństwo to w obecnych czasach sprawy kluczowe, również dla KGHM. Warto podkreślić, że wśród żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej znajdują się również nasi pracownicy. Ta współpraca z jednej strony daje nam nowe perspektywy rozwoju, a z drugiej dotyka najważniejszych wartości i etyki. Wspieramy tych dla których bezpieczeństwo współobywateli jest zobowiązaniem oraz misją – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Podpisanie porozumienia z KGHM jest kontynuacją współpracy i realizacji zadań, które prowadzą Wojska Obrony Terytorialnej w zakresie budowania powszechnej gotowości obronnej państwa. Współpraca WOT i KGHM będzie miała przede wszystkim wymiar szkoleniowy. Obejmie również wymianę doświadczeń, a w szczególności budowanie świadomości w kontekście zagrożeń dla strategicznej infrastruktury spółki – powiedział płk Krzysztof Stańczyk, cz.p.o Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Celem listu intencyjnego jest współpraca dotycząca wzmacniania zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcie promocyjne działań Wojsk Obrony Terytorialnej. Strony będą współdziałać m.in. w zakresie szkoleń jednostek wojskowych WOT z departamentami KGHM. Planowane są m.in. działania związane z bezpieczeństwem, w tym z ratownictwem medycznym. Miedziowa spółka z wojskiem będzie też współorganizować i uczestniczyć w uroczystościach oraz projektach edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności.

W ostatnim czasie miedziowa spółka nawiązała współpracę również z Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni oraz Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa.

KGHM zajmuje się wydobyciem rud miedzi i innych cennych metali w kopalniach podziemnych, których pokłady eksploatacyjne są położone nawet poniżej 1000 metrów pod ziemią. Urobek trafia do należących do firmy hut i zakładów przetwórczych. Priorytetem i główną wartością KGHM w odniesieniu do pracowników, środowiska, jak i mieszkańców Zagłębia Miedziowego jest bezpieczeństwo. Firma promuje kulturę bezpiecznej pracy opartej na szkoleniu pracowników, wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Miedziowa spółka angażuje się również w inicjatywy lokalne związane z promocją wolontariatu czy inicjatyw prospołecznych, w tym z obszaru bezpieczeństwa, dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego i całej Polski. W październiku KGHM i Centrum Weterana zorganizowali w Zagłębiu Miedziowym Bieg Pokoju z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy pierwszego uczestnictwa polskich Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych, w których do chwili obecnej wzięło udział ponad 120 tys. personelu wojskowego i żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Bezpośrednio z niej wynikają zadania Formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

Formacja przez cały czas dynamicznie się rozwija.

Poprzedni artykułMamy apetyt na czytanie – Klub Czytelnika KGHM z coraz większą liczbą wypożyczeń
Następny artykułPolicjanci ratowali lokatorów płonącego mieszkania