Zrównoważone korzystanie z zasobów, dbanie o ekosystem, wspomaganie środowiska naturalnego – KGHM rozwija program ekologiczny „Miedziowe Pszczoły”. Tysiące tych pożytecznych owadów zamieszka w „miedziowych” pasiekach przy oddziałach KGHM. Od ubiegłego roku ule stoją przy szybie Zakładów Górniczych Lubin w Rynarcicach.

Pszczoły są niezbędne do prawidłowego działania ekosystemu. Aby wspomóc ten gatunek, w ramach swojej działalności CSR, KGHM przygotował program promujący pszczelarstwo. W planie są konkretne działania, a efektem ma być zwiększenie liczebności tych pożytecznych owadów. Na zielonych terenach w pobliżu hut i szybów kopalni stanie w sumie 15 uli, a w nich już wkrótce zamieszka tysiące miedziowych pszczół.

– Ekologia jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju KGHM. Celem naszych działań jest również inspirowanie pracowników Grupy Kapitałowej czy mieszkańców Zagłębia Miedziowego do angażowania się w akcje na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Można to robić m.in. poprzez zakładanie pasiek czy łąk kwietnych. Ulami przy oddziałach miedziowej spółki będą się zajmować wolontariusze, nasi pracownicy – pszczelarze – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A., p.o. wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju KGHM.

Przed uruchomieniem pasiek przedszkolaki z Lubina i dzieci pracowników KGHM pomalowały ule, które najpierw staną przy Zakładzie Hydrotechnicznym, Hucie Miedzi Cedynia i Hucie Miedzi Legnica.

W ramach ekologicznego projektu KGHM już od roku działają pasieki przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Są to stanowiska przy rozlewni wody Staropolanka w Uzdrowiskach Kłodzkich i w pobliżu kopalni borowiny w uzdrowisku Połczyn-Zdrój. Miód z tamtejszych rodzin pszczół trafia m.in. do pacjentów uzdrowisk.

Program Miedziowe pszczoły to także inicjatywy edukacyjne i promujące pszczelarstwo. Jak to jest być pszczołą? Jak wyglądają ule i jak powstaje miód? To atrakcje przygotowane na warsztaty i spotkania planowane m.in. wśród najmłodszych mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Pszczoły w przyrodzie pełnią kluczową rolę. Żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny, które wymagają tego do rozprzestrzeniania się i rozwoju. Zapylanie przynosi korzyść w postaci jedzenia. Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ, 100 gatunków roślin uprawnych zapewnia około 90% żywności na całym świecie

Poprzedni artykułKGHM Zagłębie Lubin buduje stadion piłkarski i halę sportową
Następny artykułAutorski program KGHM z kolejnym rekordem