Od poniedziałku, 14 listopada, będzie można składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach z rządowego programu pomocowego. Wnioski mieszkańców z terenu naszej gminy będą przyjmowane w holu budynku Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2 (po byłym starostwie).

Prawo do zakupu węgla po cenie preferencyjnej (do 2 tys. zł za tonę) w ramach rządowego programu pomocowego mają te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy.

W holu budynku UG Polkowice przy ul. Górnej 2 wnioski będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 listopada bieżącego roku. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili. Pozwoli to uniknąć ewentualnych opóźnień w dostawie węgla.

Wnioski będzie można pobrać od dnia 10 listopada (czwartek) ze strony internetowej www.polkowice.eu lub z kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (Ratusz, parter).

Częścią wniosku jest oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy go złożyć w wersji papierowej w holu budynku UG Polkowice przy ul. Górnej 2, lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji.

Cena preferencyjna węgla nie obejmuje kosztów usług dodatkowych, np. workowania (o ile wnioskodawca będzie chciał węgiel w workach), paletowania czy transportu węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Koszty te obciążają gospodarstwo domowe, do którego trafia węgiel.

Poprzedni artykułZobacz, jak świętuje się Dzień Górnika
Następny artykułPo to jest na ulicach