Coroczne wsparcie finansowe na projekty dla mieszkańców, podatki na rzecz samorządów oraz wspólne programy prozdrowotne czy kulturalne – KGHM podczas cyklicznej konferencji podsumowuje swoje działania na rzecz miast, gmin i powiatów Zagłębia Miedziowego. W trakcie wydarzenia 8 samorządów otrzymało ponad 1,5 mln zł na m.in. modernizację świetlic wiejskich czy doposażenie placów zabaw.

W sumie w tym roku KGHM przekazał samorządom Zagłębia Miedziowego już 3,5 mln zł na projekty dotyczące realizacji m.in. profilaktyki zdrowotnej, budowy placów zabaw i boisk sportowych. Dzięki dotacjom udało się też zmodernizować wiejskie świetlice oraz tereny rekreacyjne dla lokalnych społeczności. W gminie Rudna wsparcie finansowe od miedziowej spółki pozwoliło na zakup karetki transportowej.

Podczas konferencji Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otrzymał specjalną nagrodę od Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W uzasadnieniu wyróżnienia zrzeszeni samorządowcy napisali: „Dziękujemy za „przyszłość z miedzi i szacunek dla przeszłości. Za wartości, które spółka KGHM wspiera, sprawiając, że nasz region staje się lepszym miejscem do życia”.

– Jest to kolejne spotkanie które zorganizowaliśmy wspólnie z KGHM Polska Miedź dla samorządów i jest ono swoistym podsumowaniem naszej ponad 3 letniej współpracy, która była niezwykle owocna i inspirująca. W ciągu tych 3 lat zorganizowaliśmy kilkanaście spotkać. Było ich razem 17. Uczestniczyło w nich 675 osób. Było nam niezwykle miło widzieć samorządowców, aby pokazać im jak wielkie znaczenie ma KGHM dla gospodarki naszego regionu. My jako związek zostaliśmy zainspirowani przez prezesa Chludzińskiego, który jest przewodniczącym rady Związku Pracodawców Polska Miedź do tego, aby tę współpracę z samorządami zacieśnić. Jesteśmy bardzo dumni dlatego, że w czasie tych spotkań poruszaliśmy ważne tematy. Mianowicie część spotkań było poświęconych strategii rozwoju Zagłębia Miedziowego. Przyglądaliśmy się przede wszystkim naszym zasobom, ale również inspirowaliśmy się ekspertami spoza naszego województwa, bo o Zagłębiu Miedziowym mówimy przede wszystkim widząc dawne województwo legnickiego. Szukaliśmy sposobów na to, aby uczynić nasze miasta i gminy bardziej przyjaznymi dla mieszkańców. Część spotkań była poświęcona kwestiom klimatycznym, gospodarce odpadowej, kwestiom ESG, ponieważ to są wyzwania, które będą warunkowały funkcjonowanie naszych biznesów, zarówno tych dużych, jak i małych w ciągu najbliższych lat – mówiła tuż przed konferencją Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

– Z dobrej współpracy z samorządami wynikają same korzyści dla regionu dlatego, że zależy nam bardzo na tym, aby jednostki samorządu terytorialnego lepiej rozumiały biznes. Tutaj mamy swój udział w tym, aby po pierwsze pokazywać znaczenie biznesu zarówno tego dużego, jak i tego małego i średniego, dla dobrostanu naszego regionu. Dbamy o to, aby biznes i samorząd lepiej się rozumiały i wzajemnie się inspirowały. Także mieliśmy również kilka spotkań w gminie Polkowice między innymi i zorganizowanymi przez starostwo polkowickie, gdzie spotykaliśmy się z przedsiębiorcami. Mówiliśmy o tym jak lepiej mogą funkcjonować, pokazywaliśmy im też pewne wyzwania, które ich czekają dlatego, że edukacja biznesu to jest ogromna część misji ZPPM i tą misją obejmujemy nie tylko podmioty zrzeszone w naszym związku, ale również cały lokalny biznes – dodawała szefowa ZPPM.W trakcie spotkania specjaliści KGHM przedstawili informacje na temat działań firmy związanych m.in. z innowacjami dla ochrony środowiska czy realizowanymi przez firmę programami społecznymi, jak kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Miedź Rodzinę”. W sumie beneficjentami wszystkich programów profilaktycznych realizowanych m.in. w szkołach w regionie, jest ponad 25 tys. osób, zarówno uczniów jaki i rodziców oraz nauczycieli.

Ogromnym wsparciem dla samorządów są też podatki płacone przez miedziowego giganta. W 2021 roku było to ponad 500 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku tylko z podatku od nieruchomości to już blisko 116 mln zł.

Samorządowe projekty są również realizowane dzięki wsparciu Fundacji KGHM. W 2021 roku na realizację ponad 300 projektów przekazana została kwota ponad 20 mln zł. Pieniądze oprócz organizacji wydarzeń kulturalnych, ochrony zdrowia i wyposażenia szpitali, wsparły lokalne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych czy prace remontowe kościołów i innych zabytków w regionie.

Poprzedni artykułZmiany w zarządzie KGHM. Chludziński nie jest już szefem
Następny artykułRota, sztandar i przysięga. Uroczystość w rynku