Wykonawca projektu przedstawił mieszkańcom trzy alternatywne trasy linii kolejowej biegnącej przez Polkowice. Bez względu na to, która zostanie wybrana do realizacji, będzie to linia dwutorowa i zelektryfikowana. Podczas pierwszego etapu konsultacji mieszkańcy zadawali pytania i dzielili się wątpliwościami. Ich zdanie będzie się bardzo liczyło przy ostatecznym wyborze trasy kolejowej.

Pierwszy etap konsultacji odbył się w jednej z auli Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Ich zadaniem była prezentacja głównych założeń projektu oraz jak najbardziej szczegółowa identyfikacja potrzeb społecznych w tym zakresie.

Zdanie mieszkańców na temat tego, jaki finalnie przebieg będzie miała trasa kolei przez Polkowice jest głosem bardzo ważnym i po to te konsultacje zostały zorganizowane – informuje Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Mamy trzy warianty tej trasy i o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Padały pytania, sugestie i wątpliwości, ale najważniejsze jest to, że w końcu konkretyzują się plany budowy kolei przez Polkowice – zwraca uwagę włodarz Polkowic.

Lina kolejowa, która przebiegnie przez Polkowice, będzie częścią projektu Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, łączącego Legnicę, Lubin, Polkowice i Głogów. We wszystkich tych miastach odbyły się konsultacje społeczne, która podzielono na trzy etapy.

Za nami jest pierwsza część, która ma zdiagnozować oczekiwania społeczne w tym zakresie. Na każdym takim spotkaniu prezentujemy szczegółowo zarys projektu, odpowiadając na pytania i przyjmując wnioski – mówi przedstawiciel firmy, której Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zleciła wykonanie projektu całej Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego.

Jeszcze tej jesieni spotkamy się z mieszkańcami po raz drugi, aby podsumować uwagi, jakie dziś wnosili oraz przedstawić sposób ich wnoszenia do projektu – tłumaczy przedstawiciel wykonawcy.

Ostatnim, trzecim etapem będą konsultacje społeczne, podczas których zostaną przedstawione założenia jednego, wybranego wariantu przebiegu trasy kolejowej przez Polkowice.

Póki co jednak mieszkańcom przedstawiono trzy propozycje: jedna biegnie przez teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, druga pokrywa się z przebiegającą przez miasto starą drogą krajową nr 3, a trzecia dzieli torowiskiem osiedle Polanka z resztą miasta. Większości obecnych na spotkaniu mieszkańców skłaniała się ku pierwszej propozycji.

Oczywiście to mieszkańcy zdecydują, którą trasą pojadą pociągi przez Polkowice. To wybór niełatwy, bo zakłada także budowę stacji przesiadkowej, która ma przecież służyć wszystkim mieszkańcom i każdy powinien mieć do niej łatwy i bezpieczny dostęp – mówi Robert Drobina, radny Rady Miejskiej w Polkowicach.

Ale rozumiem tych, którzy optowali za trasą przez strefę. Myślę, że biorąc pod uwagę sprawnie działającą, bezpłatną komunikację miejską dowożącą pasażerów na i z dworca, ten pomysł jest wart przemyślenia – uważa radny.

Ważną wiadomością przekazaną przez wykonawcę projektu, a zatwierdzoną przez DSDiK, było zapewnienie, że projekt kolei aglomeracyjnej opiera się na dwutorowej, w pełni zelektryfikowanej trasie, którą pociągi pasażerskie mogły by jeździć z prędkością ok. 120 km/h.

Dla pasażerów oznacza to większą w porównaniu z połączeniami jednotorowymi płynność poruszania się składów osobowych i towarowych w obu kierunkach. A dla Polkowic przywrócenie kolei jest wielką szansą na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Kolej jest dziś siłą napędową każdej społeczności samorządowej, a wykluczenie kolejowe skazuje w przyszłości jeśli nie na zastój, to na większe trudności w rozwoju. Dlatego z taką determinacją i systematycznością dokładamy w tej kadencji wszelkich starań, aby tę kolejową wizję Polkowic ubierać w realne kształty. Pierwszy krok mamy już za sobą – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Niezależnie od konsultacji społecznych wykonawca projektu będzie prowadził badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Polkowice, aby szerzej poznać ich oczekiwania. Zapewnił, że wkrótce dostępna będzie ankieta w formie papierowej (dostępne m.in. w ratuszu i siedzibie starostwa) oraz w formie elektronicznej (jako ankieta internetowa).

Poprzedni artykułPowrót z klasą w Indomo w niedzielę
Następny artykułPakiety CUdownych rodziców rozdane po raz tysięczny