Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę budowy szpitala – Wielospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. W nowym obiekcie będzie udzielana pomoc na trzech poziomach. Wstępne finansowanie projektu, który oszacowano na ponad 106 mln zł odbędzie się z kredytu bankowego. Później, jak zapowiada prezydent Lubina Robert Raczyński, środki mają być zapewnione z dotacji unijnych.

Budowa Wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie ma pozwolić na niesienie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, która jest bardzo potrzebna. To ośrodek, który ma zapewnić kompleksową realizację świadczeń, zgodnie z wdrażanym w Polsce nowym modelem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ma zapewnić wsparcie specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, w tym psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarek.

Na podstawie kompleksowych, epidemiologicznych badań stanu zdrowia psychicznego
społeczeństwa i jego uwarunkowań́ możemy szacować, że populacja potrzebujących pomocy psychologiczno-psychiatrycznej na terenie województwa dolnośląskiego będzie liczyła ok. 50.000 dzieci i młodzieży.

DCZPDM już dziś pracuje z dzieckiem i jego rodziną oraz środowiskiem, w którym ono na co dzień funkcjonuje. Będzie zabezpieczać realizację opieki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Dziś na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Dziś placówka działa przy ul. Marii Konopnickiej 5.

Po wybudowaniu nowego ośrodka część budynku, w której będą udzielane świadczenia w ramach I poziomu referencyjności będzie obejmować gabinety terapeutów i psychologów, pokoje terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz pokoje koordynatorów.
Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Jest to poziom dedykowany pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział Dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości Poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym.

Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów
w podziale na 3 grupy wiekowe; klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV. Część budynku dedykowana oddziałowi pobytu dziennego obejmuje gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki oddziałowej, pokoje terapii rodzinnej, szatnie pacjentów, pokoje administracji i pedagogów, bibliotekę, sale rehabilitacyjno-sportowe, pracownię artystyczną. Części podzielone z uwagi na wiek i poziom szkolny obejmują (każda z nich) gabinet pielęgniarski z pokojem wyciszeń, gabinety lekarskie, gabinety psychologów, świetlicę, salę dla każdej z grup. Dodatkowo w części dla dzieci z klas nauczania początkowego zlokalizowano gabinet logopedy i pedagoga. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży budynek będzie wyposażony w rejestrację, szatnię, wózkownię oraz poczekalnię dla pacjentów i ich bliskich, pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci oraz sanitariaty dla pacjentów.

 

 

W budynku będzie część dedykowana Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju
wraz z Poradnią Autystyczną. W ramach Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będą również pokoje terapii grupowej, indywidualnej oraz rodzinnej z pokojem obserwacji, gabinety: lekarski, psychologa, psychiatry, laryngologa oraz gabinety do badań Biofeedback, EEG. Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Ten poziom dedykowany jest pacjentom w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego ma zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.
Ośrodek będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci
młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Na każdy z dwóch oddziałów stacjonarnych – dla dzieci młodszych i starszych – składają się pomieszczenia pobytowe pacjentów, stacja pielęgniarska, gabinety psychologów, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, pokój lekarzy rezydentów, pielęgniarek oddziałowych, sanitariaty dla pacjentów (z podziałem na chłopców i dziewczynki, z prysznicami), sala pobytu dziennego z jadalnią, sale lekcyjne i do prowadzenia terapii grupowych. Ośrodek zaprojektowano w taki sposób, aby na wypadek wystąpienia pandemii, oddział stacjonarny dzieci starszych został przekształcony w oddział zakaźny.