Firmy znajdujące się na liście sankcyjnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę nie mogą składać ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ogłaszanych przez gminę Polkowice. Burmistrz Łukasz Puźniecki wydał w tej sprawie polecenie służbowe.

Zobowiązuje ono pracowników urzędu gminy do stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nowego zapisu, który wyklucza wykonawców na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W zaproszeniu do składania ofert dodaje się punkt o warunkach udziału w postępowaniu. A wynika z niego to, że o udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie wymienionej powyżej ustawy. Także składający oferty oświadczają, że nie znajdują się na liście sankcyjnej, która aktualizowana jest na bieżąco przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Każdorazowo należy dokonywać weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia na podstawie dokumentów, o których mowa w przywołanej ustawie sankcyjnej – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Wyjątkowo, wprowadzone przepisy dotyczą także postępowań wszczętych i niezakończonych do 16 kwietnia.

Autor: Urszula Romaniuk

Poprzedni artykułOgłoszenie wójta Wądroże Wielkie
Następny artykułWykłady, warsztaty, czyli walka ze stresem, i depresją – zajęcia bezpłatne