Już wkrótce uchodźcy z Ukrainy będą mogli w Ratuszu wyrobić sobie numer PESEL i na tej podstawie skorzystać z szeregu programów pomocowych, a ukraińskie dzieci już teraz mogą się uczyć w polkowickich podstawówkach. W załatwieniu formalności pomoże wykwalifikowany tłumacz zatrudniony przez samorząd.

Gmina Polkowice przygotowuje się do realizacji wprowadzonych w sobotę (12.03) przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowa regulacja określa m.in. kwestie związane z zalegalizowaniem pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą.

Ustawa weszła w życie w sobotę. Od razu zajęliśmy się organizacją pracy urzędu. Czekamy jeszcze na przepisy wykonawcze i najprawdopodobniej z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczniemy nadawanie numerów PESEL oraz wydawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych uchodźcom na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej – informuje Ewa Kowalik, zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 w holu ratusza pełni dyżur tłumacz języka ukraińskiego. Można przyjść osobiście lub zadzwonić pod numer: 76 847 41 48 – dodaje.

O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w wydziale spraw obywatelskich Urzędu Gminy Polkowice. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie mogą kontynuować naukę w polskich szkołach.

Gmina posiada w szkołach miejsca dla dzieci z Ukrainy. Podczas zapisywania dzieci do poszczególnych klas będą brane pod uwagę dotychczasowe lata nauki. Dzieci są przyjmowane do szkół zgodnie z obwodem szkoły w której zamieszkują. Dla dzieci które nie znają języka polskiego, zostały utworzone oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej nr 3 – podaje Roman Tomczak, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice.

Gminne placówki oświatowe oferują również pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe zajęcia z nauki języka polskiego – dodaje rzecznik polkowickiego magistratu.

Ustawa gwarantuje legalność pobytu przez najbliższe 18 miesięcy obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom, nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji.

Na mocy nowej regulacji uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Uchodźcom przysługiwać będzie również pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, środki higieny osobistej itp. Regulacja umożliwia też wypłatę świadczeń tym osobom, które zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

W chwili obecnej gmina oczekuje na rozporządzenie, które określi wzór wniosku o przedmiotowe świadczenie. Nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują, co do zasady, z mocą od 24 lutego 2022 r.

Tekst: Paula Piastowska

Poprzedni artykułŚmierć na drzewie – prędkość musiała być znaczna
Następny artykułWniosek o paszport? Licz się z długim czekaniem